<

BIOSPACE Travel (diamant EMF-beskyttelse - 5G og 6G)

Kr  8 590

Tilgjengelighet: På lager

Bli den første som omtaler dette produktet

Filer for nedlastning

Brosjyre (2.9 MB) Last ned

Oversikt

BIOSPACE Travel (diamant EMF-beskyttelse) - NY MODELL
BIOSPACE Travel, et produkt av Pranan Technologies, er en innovativ løsning som sikrer trygg reise i områder med høy elektromagnetisk stråling.

Er du en av stadige flere som blir sliten når du kjører bil eller er uten på reise? Da er Biospace Travel å anbefale, da den motvirker negative efftekter av strålingen du blir utsatt for. Du kan plassere den i midtkonsollet i bilen, legge den imellom deg og PC skjerm eller ha den med deg der du er. Alle Pranan Technologies enhetene vil forsterke effekten av hverandre om de brukes sammen. Det betyr at har du en tidligere modell men ønsker mer og kraftigere beskyttelse, så anskaff en enhet til.

Hvordan det fungerer:
Enheten er ment for bruk i ethvert kjøretøy eller transportmiddel. Den forsvarer mot elektromagnetisk stråling utstrålt innenfor kabinen.

Funksjoner:

  • Kontinuerlig drift, med mindre den misbrukes (skades av bruker).
  • Batterifri og vedlikeholdsfri.
  • I stedet for å blokkere strålingen, sender den ut en motvirkende bølge for å nøytralisere hovedbølgens effekter.
  • Auto-aktiveres ved eksponering for elektromagnetisk stråling.

Spesifikasjoner:
Beskyttelsesområde: Opptil 7 m.
Dimensjoner: 7,8 x 0,93 x 12,60 cm.
Vekt: 270 g.

Instruksjoner: Etter utpakking, plasser enheten i kabinen til transportmiddelet som trenger beskyttelse. Enheten starter automatisk innenfor sin driftsradius. Den beskytter mot elektromagnetisk stråling inne i kabinen og reduserer tretthet forårsaket av strålingsutstøtende enheter.
Forsiktighet! BIOSPACE Travel-enheten inneholder neodymmagneter og bør ikke plasseres nær hjertepacemakere og defibrillatorer, da det kan forstyrre deres funksjonalitet.

Hva beskytter BIOSPACE Travel mot?
BIOSPACE Travel er en revolusjonerende enhet designet for å skjerme deg fra kroppsendringer forårsaket av ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling fra trådløse og mobiltelefonsystemer, inkludert 6G og 5G, telekommunikasjonsantenner, repeterstasjoner, Wi-Fi-nettverk, radarer, elektriske nettverk, digitale målere og andre skadelige kunstige strålingskilder.

Hvordan bruker du enheten?
Plasser den ganske enkelt i kabinen på kjøretøyet ditt (bil, lastebil, fly, skip, etc.) for å beskytte mot elektromagnetisk forurensning.

Hvordan aktiveres BIOSPACE Travel?
Enheten aktiveres automatisk når den utsettes for elektromagnetisk stråling, og tilbyr en innovativ løsning for å trygt balansere effektene av nye trådløse kommunikasjonsteknologier.

Hvordan skiller den seg ut fra andre Pranan-enheter?
Den er spesielt designet for områder med høye nivåer av elektromagnetisk stråling, som for eksempel flykabiner og kabiner i elektriske kjøretøy, som kan generere det som er kjent som "Faraday Cage"-effekten, og forsterker forurensning forårsaket av trådløse enheter og elektriske motorer.

Hvordan installerer du BIOSPACE Travel-enheten?
Den kan installeres hvor som helst i kjøretøyets kabin, i et hanskerom, festet til den medfølgende magnetplaten, eller på en hvilken som helst standardholder, som for eksempel en mobiltelefonholder.

Hva er dens effektive rekkevidde?
Dens beskyttelsesradius er 7 meter.

Hvorfor bruke enheten?
Foruten å skjerme mot elektromagnetisk stråling, reduserer den merkbart symptomer på utmattelse og stress når du kjører.

Hva er Pranan-teknologi?
Den beskytter først og fremst de biologiske prosessene og det bioelektriske systemet til mennesker som utsettes for ikke-ioniserende kunstig stråling ved å nøytralisere kroppsinnvirkninger.

Hvordan fungerer den?
Pranan-enheter absorberer noe miljøstråling, filtrerer tverrkomponenter og lar bare de langsgående komponentene av elektromagnetiske felt passere. Gjenutsendelsen av disse ultrakvake elektromagnetiske pulsene gir en biologisk balanserende effekt.

Kan BIOSPACE Travels utstrålte frekvenser måles?
Strålingen som sendes ut er så svak at den ikke kan oppdages med konvensjonelle målere designet basert på teorien om elektromagnetiske vektorfelt.

Hva skjer hvis en strålingsmåler plasseres inne i en BIOSPACE Travel-enhet?
Vi ville ikke legge merke til noen endring, ettersom Pranan Technologies' enheter ikke nøytraliserer elektromagnetisk forurensning, men i stedet motvirker den effektene av strålingen

Hva skjer hvis en strålingsmåler plasseres inne i en BIOSPACE Travel-enhet?
Vi ville ikke legge merke til noen endring, ettersom Pranan Technologies' enheter ikke nøytraliserer elektromagnetisk forurensning, men i stedet motvirker dens effekter på kroppen.

Hvordan måler vi dens effektivitet mot stråling?
Vi måler endringer i kroppen før (ubeskyttet) og etter (beskyttet). Moderne teknologi lar oss måle bioelektriske og biokjemiske endringer forårsaket av eksponering for elektromagnetisk stråling. For pålitelige resultater, bør målinger tas ved teknologiske institutter og universiteter som følger universelt aksepterte vitenskapelige forskningsprotokoller.

BIOSPACE Travel (diamant) er mer enn bare en beskyttende enhet. Den er designet for å beskytte mot helseendringer utløst av ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling sendt ut av ulike kilder som mobiltelekommunikasjonssystemer, Wi-Fi-nettverk, radarer, kraftledninger, digitale målere, og enhver annen kunstig strålingskilde.

Å bruke enheten er enkelt; plasser den i rommet (eller ha den med deg) du vil skjerme. Enheten vil beskytte så lenge du forblir innenfor dens driftsområde. Enheten aktiveres automatisk når den oppdager elektromagnetisk stråling.

Pranan Technologies' BIOSPACE innehar ulike sertifiseringer og patenter:
Den er sertifisert av Tüv Rheinland, og oppfyller dermed alle sikkerhetskrav i henhold til den europeiske direktiv 2001/95/EC.
Enheten bruker patentert teknologi kjent som "Elektromagnetisk strålingsbeskyttelse" (Patent nr. CC P: ES 2401873 A1).
Den har også en kvalitetssertifikat fra Tüv Rheinland, i samsvar med ISO:9001-standarden.
Et sertifikat har blitt utstedt av Tüv Rheinland i henhold til direktiv 1999/5/EC, Annex II av det europeiske parlamentet, og rådet den 9. mars 1999 om radioutstyr og telekommunikasjonsterminalutstyr.
For å sikre ektheten, inneholder alle Pranan-enheter en kryptert mikrobrikke som kan bekreftes ved bruk av en mobiltelefon for å få et sertifikat for en "original enhet".
Enheten har CE-merking, sertifisert av Tüv Rheinland, noe som indikerer at den er i samsvar med EUs sikkerhets-, helse-, og miljøbeskyttelseskrav.

 

Detaljer

ELEKTROMAGNETISK STRÅLING BESKYTTELSESSYSTEM
Vitenskapelig utviklet for beskyttelse

NANODIAMANT-TEKNOLOGI
Pranan Technologies har oppnådd en ny milepæl i styrkingen av beskyttelsen mot elektromagnetisk stråling gjennom mange års samarbeid med teknologisentre. Denne innsatsen har forbedret våre enheter med et teknologisk avansert lag av syntetiske nanodiamant-kretser. Disse unike karbonstrukturene har eksepsjonelle egenskaper. Nanodiamanter har en høy brytningsindeks, utmerket ledningsevne og minimal interaksjon, noe som gjør at de kan fordoble lyskildeutslipp og fungere som dielektriske antenner. Disse egenskapene gir Pranan-enhetene bemerkelsesverdig stabilitet, høy effektivitet og overlegen driftsprecision for å beskytte mot lav- og høyfrekvent ikke-ioniserende stråling (inkludert mobiltelefonantenner, Wi-Fi, radarer og alle typer 6G, 5G, og 4G trådløse kommunikasjonsteknologier).

En revolusjon i teknologi med nanodiamanter
Dette materialet revolusjonerer kvanteberegning industrien med sine kvantelagrings- og prosesseringsevner. Med potensielle anvendelser i medisinsk, energi, mat og kjemiske sektorer, gjør denne teknologien det mulig å produsere neste generasjons mikrosensorer, transistorer og biomedisinske enheter.

Pranan-enheter er et resultat av et eksklusivt, høyteknologisk produksjons- og designsystem som effektivt beskytter kroppene våre mot endringer forårsaket av elektromagnetisk forurensning (både høy- og lavfrekvent ikke-ioniserende stråling) produsert av telefonantenner, trådløse kommunikasjonsgjentaker radarer, trådløse og Bluetooth-sendere, elektriske og hybrid kjøretøymotorer, satellitter og andre vanlige kilder.

Biospace Diamond er en neste generasjon enhet med teknologi utviklet og patentert av Pranan Technologies, og den er støttet av vitenskapelige studier fra prestisjefylte universiteter.

ELEKTROMAGNETISKE FELTER
Levende vesener har vært utsatt for naturlige magnetiske vibrasjoner i millioner av år. Jorden selv er innhyllet i et magnetfelt som svinger i intensitet under solstormer. Disse magnetiske vibrasjonene påvirker sannsynligvis forskjellige biologiske funksjoner og opprettholder balansen med jordens økosystem. Imidlertid har nylige teknologiske fremskritt økt antallet kunstige kilder til elektromagnetisk stråling, og skaper en ny type forurensning.

I dag lever vi midt i et miljø forurenset av elektromagnetisk stråling, innhyllet av husholdningsapparater, datamaskiner, trådløse telefoner, 5G, mobiltårn, mobiltelefoner, Wi-Fi-nettverk, radarer, osv. Denne situasjonen har utløst samfunnsmessig bekymring. Følgelig advarer mange forskere og internasjonale organer om de potensielle biologiske effektene av disse utslippene på mennesker. Som et resultat har Den europeiske union anbefalt medlemsstatene å vedta føre-var-prinsippet.

OM PRANAN TEKNOLOGI
Pranan Technologies' enheter er først og fremst fokusert på å utvikle metoder og systemer for å detektere og dekode elektromagnetiske frekvenser som kan være skadelige for den menneskelige kroppen. Målet er å etablere balanserende effekter mot eksterne stress og felt som kan destabilisere det.

Pranan-enheter kan absorbere noe miljøstråling og filtrere den til ikke-Hertziske bølger før den når en person. Når det gjelder den matematiske beskrivelsen av vektorfelt, som inkluderer tverr- og langs-komponenter, er det bare sistnevnte som får lov til å passere gjennom.

Disse enhetene benytter et system av passive omformere laget av metalliske nanopartikler, mineraler og andre materialer som virker på kroppens endringer forårsaket av ioniserende stråling, og fremmer en balanserende effekt på biokjemiske og bioelektriske nivåer.

Den balanserende effekten av enhetens utstrålte stråling tar hovedsakelig form av et magnetfelt (som dominerer over den elektriske komponenten). Det er så svakt at det knapt kan vurderes og måles med konvensjonell måleteknologi tilgjengelig i dag.

Hva er Pranan-teknologi?
Pranan-teknologi har som mål å beskytte folks biologiske prosesser og bioelektriske systemer mot ikke-ioniserende kunstig stråling, og nøytralisere de eksterne påvirkningene som kan forårsake endringer i kroppen.

Hvordan fungerer det?
Pranan-enheter absorberer delvis miljøstråling, filtrerer de tverrgående komponentene og lar bare de longitudinale komponentene i elektromagnetiske felt passere. Re-emisjonen av disse ultra-svake elektromagnetiske pulser fremmer en balanserende effekt på et biologisk nivå.

Kan vi måle frekvensene som BIOSPACE utstråler?
Strålingen som sendes ut er så svak at konvensjonelle målere, designet basert på teorien om elektromagnetiske vektorfelter, ikke kan oppdage den.

Hva skjer hvis vi plasserer en strålingsmåler inne i en BIOSPACE?
Ingen endring vil bli oppdaget, ettersom Pranan-enheter ikke nøytraliserer elektromagnetisk forurensning, men heller demper effektene på kroppen.

Hvordan kan vi måle effeffekten av Pranan-enheter?
Til tross for utfordringene med å måle frekvensene som BIOSPACE utstråler, er det forskjellige metoder for å undersøke effektene på biologisk nivå. Forskning og studier har benyttet biomedisinsk teknologi og vitenskapelige instrumenter som termografi, spektrofotometri, elektroencefalografi (EEG), hjertevariabilitetsstudier (HRV), blant andre, for å undersøke effektene av Pranan-enheter.

Termografi kan avsløre endringer i kroppstemperaturen som et resultat av Pranan-enheter. Ved å bruke termografi kan man se temperaturvariasjoner som indikerer endringer i blodstrømmen.

Spektrofotometri kan analysere lysabsorpsjon og -emisjon for å bestemme biokjemiske endringer som er et resultat av Pranan-enheter.

Elektroencefalografi (EEG) kan også brukes til å undersøke effektene av Pranan-enheter på hjerneaktiviteten. Forskjeller i hjernebølger kan indikere endringer i nevrale prosesser som et resultat av enhetene.

Hjertevariabilitetsstudier (HRV) kan også bidra til å måle effekten av Pranan-enheter. HRV er et mål på variasjonen i tid mellom hvert hjerteslag, og det er et viktig verktøy for å måle autonome nervesystemaktivitet. Endringer i HRV kan indikere effekter på kroppens stressnivåer og generelle velvære.

Dette er noen få måter som Pranan-enheter kan bli evaluert på. Selv om den nøyaktige virkemåten fortsatt er under forskning, er det klart at de kan ha betydelige effekter på menneskekroppen.

Hva skiller Biospace-teknologi fra andre enheter på markedet?
Biospace-teknologi skiller seg ut i markedet gjennom sin bruk av nanoteknologi i produksjonsprosessen, spesielt nanodiamanter. Effekten av Biospace-teknologi har blitt testet og analysert ved kjente forskningssentre, noe som bidrar til dens pålitelighet og effektivitet.

Hvilke studier har bevist dens effektivitet?
Flere vitenskapelige studier har godkjent effektiviteten til Pranan-enheter. Dette inkluderer en biokjemisk studie av CTS -101 "Intercell communication" forskerteam fra Universitetet i Granada, en bioelektrisk studie av School of Medicine fra Universidad Complutense i Madrid, og andre studier ved bruk av mørkefeltmikroskopi og bioresonans-teknologier.

Hvilken vitenskapelig anerkjennelse har Pranan-teknologi fått?
Pranans elektromagnetiske strålingsbeskyttelsesteknologi er den eneste som er publisert i et vitenskapelig tidsskrift, spesielt "European Journal of Integrative Medicine".

Er Pranan Technology-enheter trygge?
Pranan Technologies-enheter bruker teknologi som er revidert av Tüv Rheinland, en internasjonalt akkreditert instans. Det er den eneste teknologien på markedet som er sertifisert i henhold til European Directive 2001/95/EC, som sikrer overholdelse av alle sikkerhetskrav før salg, og er også den eneste som er sertifisert med CE-merket (Tüv Rheinland-sertifikat).

FORSKNING OG PUBLIKASJONER OM PRANAN-ENHETER
Effektiviteten til Pranan-enheter har blitt gransket av ulike forskningsinstitusjoner og universiteter.

1. BIOKJEMISK STUDIE: Universitetet i Granada fant at Pranan-enheter reduserer de skadelige effektene av lavintensiv stråling. Forskningen deres viste at en måned med bruk av enheten reduserte markørene for oksidativt stress betydelig, og forbedret testpersonenes fysiologiske forhold.

2. BIOELEKTRISK STUDIE: Forskning ved Complutense University of Madrid viste at Pranan-enheter effektivt nøytraliserer effektene av elektromagnetiske felt på hjerneaktivitet. Studien viste en betydelig forbedring av nevrofunksjonen mens Pranan-enheter ble brukt.

3. BIOELEKTROGRAFISK STUDIE: Dr. K. Korotkov fra Saint Petersburg State University fant at Pranan-enheter beskytter menneskets energifelt og meridiansystem når man bruker mobiltelefonteknologi, og dermed forbedrer personens energibalanse.

4. FYSISK VURDERING: Polytechnic University of Catalonia utførte forskning på det fysisk-matematiske fungeringen av Pranan-teknologi, og konkluderte med at denne teknologien absorberer miljøenergi og filtrerer den, og dermed forbedrer balansen mot destabiliserende eksterne felt og spenninger.

5. MIKROSKOPI TEST: Effektiviteten av Pranan-enheter ble testet ved bruk av mørkefeltmikroskopi under 5G elektromagnetisk stråling. Testen viste betydelige forbedringer i ulike blodparametere når Pranan-beskyttelse ble brukt.

Flere vitenskapelige tidsskrifter har publisert disse studiene etter grundige fagfellevurderingsprosesser. Bemerkelsesverdige publikasjoner inkluderer European Journal of Integrative Medicine og International Journal of Advanced Complementary and Traditional Medicine. Det amerikanske vitenskapelige tidsskriftet "Nutrition and Integrative Medicine" har også en studie om Pranan-teknologi, med vekt på dens beskyttende effekter på kroppens celler.

Skriv din egen omtale

Kun registrerte brukere som har logget inn kan skrive omtaler. Vennligst log inn eller register deg!

Produkttagger

Bruk mellomrom for å skille tagger. Omgi setninger med apostrof (').

Tilleggsinfo

Produsent Pranan Technologies
Momsklasse Momspliktige varer 25%

Dette er en erstatning for salgsproduktene