<

Dr. Roger Billica snakker stråling og Pranan Technologies

Video med tidligere NASA-direktør Dr. Roger Billica snakker stråling og Pranan Technologies.

I tråd med vår generelle filosofi ser vi på alle fysiske objekter som elektromagnetiske og bærere av informasjonell energi. Hvis noe ikke bærer informasjon og ikke har en frekvens, eksisterer det ikke i vår forståelse. Det er derfor vi setter søkelys på å innlemme banebrytende helse-teknologier som er fundamentert i fysikk og elektromagnetiske egenskaper.

Klikk på bildet for å se video

Sjekk beskyttelse teknologi her

Publisert i Artikler av Jan Fredrik Polesznski
onsdag 25. oktober 2023 13.15.11 Europe/Berlin
Post Comments

You must be logged in to post a comment.

click here to log in