<

Les artiklene våre (klikk her)!

Hva er integrert medisin? Med integrert medisin mener vi en kombinasjon av skolemedisin og komplementær/alternativ medisin. Vi bruker metoder hvor det finnes vitenskapelig dokumentasjon på sikkerhet og effekt. Klinikk for integrert medisin benytter moderne, medisinsk CE-godkjente elektromedisinske apparater som understøtter naturlig helbredelse i behandlingen. Målingene som utføres har til hensikt å avdekke årsakene til helseproblemene i et helhetlig perspektiv. Det er essensielt å finne årsaken til sykdommen (hvorfor er spenningen lav) for at klienten skal bli frisk.

Artikler