<

Preventa - HYD LLC. for Cancer Research and Drug Development

Preventa - HYD LLC. for kreftforskning og legemiddelutvikling

Preventa deuterium-reduserte drikkevannsprodukter ble utviklet på grunnlag av HYDs propriatoriske prosedyre, deuterium-reduksjon. Verdens første produktfamilie til Preventa er beskyttet av internasjonale varemerker. Preventa drikkevannsprodukter inneholder 15 til 84% mindre deuterium (125 til 25 ppm) enn det naturlige nivået. Omfanget av reduksjon er langt høyere enn den naturlige svingningen av deuteriuminnhold.

HYD LLC. for kreftforskning og legemiddelutvikling ble etablert for forskning, utvikling og verdensomspennende markedsføring av farmasøytiske og forbrukerprodukter basert på proprietory prosedyre, deuteriumreduksjon, primært for forebygging og behandling av ulike typer kreft og for utforskning av nye indikasjonsfelt for bruk av deuterium-redusert vann (DDW). Ulike anvendelser av deuterium-reduksjon er beskyttet av internasjonale patenter.

På begynnelsen av nittitallet oppdaget den ungarske molekylærbiologen Gábor Somlyai, PhD, at mangelen på deuterium kan forårsake betydelige endringer i levende organismer. Det viktigste utfallet av hans forskning utført med deuterium-redusert vann (DDW) var at svulstceller viste seg å være ekstremt følsomme for tilbaketrekking av deuterium (D). Deuterium-reduksjon er en helt original tilnærming for å hemme veksten av kreftceller i kroppen, og ifølge de siste resultatene kan det også påvirke andre fysiologiske prosesser som glykolysen (nedbryting av glukose).

Nylig begynte farmakologisk industri å utvikle og kommersialisere deuteriumholdige medikamenter. Strategisk utskifting av hydrogenatomer i terapeutiske stoffer med deuterium kan påvirke effekt- og bivirkningsprofiler av legemidler positivt.

HYDs tilnærming til deuteriumreduksjon av vann og andre molekyler har et bredt potensial for å øke effektiviteten av de nåværende tilgjengelige kreftterapiene og resultere i nye medisiner og forbrukerprodukter for behandling og forebygging av kreft og andre sykdommer (for eksempel ulike stoffskiftesykdommer).

 Preventa - HYD LLC. for Cancer Research and Drug Development