Om oss

Uno Vita AS
Sjøgata 15
1516 Moss
Norge

Postadresse:
Postboks 1036
1510 Moss
Norge

Telefon: Tel:+47 22 09 18 80 (mellom kl. 10 og 15 hverdager)
Organisasjonsnummer: 994731742MVA

EORI No:SE4448689747
Nettbutikk: shop.unovita.com
e-post salg: [email protected] 

Uno Vita AS er et norskselskap med hovedkontor i Moss (Sjøgata i sør går forbi småbåthavna i Fiske og Sjøbadet og nr. 15 ligger like ved stranden, 5-10 minutter unna togstasjonen og 5 minutter far fergen fra Horten). Vi har partnere og utøver tett samarbeid med forskningssentre i flere land,blant annet Russland, USA, Tyskland, Sveits, Sverige, Kina, Storbritannia og med fler.Uno Vita AS har utviklet et helhetlig klinikk-konsept under den nå internasjonalt aksepterte definisjonen for integrert medisin. Vår første klinikk, som ligger i  Moss, heter «Klinikk for Integrert Medisin».

Vårt konsept er inspirert av, og har mange fellestrekk med ledende internasjonale integrertmedisinske klinikker. Felles for disse innovative klinikkene, er at de kombinerer nye dokumenterte behandlingsmetoder med tradisjonell skolemedisin,til et integrert helhetlig behandlingssystem.

Hva er Integrert Medisin i følge Dr. Andrew Weil klikk her!

Norske definisjon utformet av gründer i Uno Vita AS, Jan Fredrik Poleszynski:
Integrert medisin (IM) er også referert til som «den nye medisin», med en kort definisjon (dette representerer vår grunnleggende filosofi om vår klinikk) som følger:

Hva er integrert medisin? IM kombinerer ordinære medisinske behandlinger med ukonvensjonelle komplementære behandlingsformer. IM bruker kun behandlingsmetoder det finnes vitenskapelige bevis for, for både sikkerhet og effektivitet. IM utnytter alle egnede, evidensbaserte terapier for å oppnå god helse. Integrertmedisinske utøvere oppnår synergieffekter ved at man behandler helheten, og ikke bare biokjemien. Dette gjør metoden effektiv. Helhet betyr i denne sammenhengen; Informasjon/Informasjonsfelter, Energi/Elektromagnetisme og Materie/Biokjemi (IEM).

Klinikkene Uno Vita har et samarbeid med, bruker elektromagnetiske pulser og strømmer som en del av sitt behandlingskonsept.  Erfaring gjennom 100 års bruk, viser at denne typen terapi er både effektiv og sikker.  Elektromedisin ervitenskapelig godt dokumentert. Mikrostrømmer og elektriske stimuli generelt, har en stimulerende og balanserende effekt på kroppens elektriske system, og dermed hele mennesket. Uno Vita, og vår klinikk, ser andre behandlingsmetoder som for eksempel akupunktur, kiropraktikk, ulike berøringsteknikker, ledet samtale og ulike trenings- og terapiformer, som mulig komplentærbehandling. I de fleste systemer finnes gode terapier og dyktige behandlere som vil kunne arbeide sammen i et integrert medisinsk perspektiv. Våre krav til samarbeid er; seriøsitet, sikkerhet for pasienten og effektivitet. Det betyr at vi må kunne verifisere via avanserte målinger at terapien som utøves har en dokumenterbar klinisk effekt. Det er «effekten» klienten er ute etter -bli frisk, gjenvinne eller vedlikeholde god helse. Dette skal og er våre overordnede målsetninger.

Uno Vitas viktigste internasjonale partnere:
MedicinaIntegrativa v/ Dr. Nuno Nina: www.int-medicine.com

Tennant Institutt for Integrative Medicine: MD Jerry Tennant: www.tennantinstitute.us
TimeWaver GesundheitsZentrum: Dr. Manfred Doepp: www.timewaver-gesundheitszentrum.ch
Biofield Research: Prof. Konstantin Korotkov: www.korotkov.org
TimeWaver GmbH: Marcus Schmieke: www.timewaver.de

FoU (forskning og utvikling)
Uno Vita er involvert i forskning og utvikling. Vi forsker på det vi kaller «utvikling av en trygg frekvensliste". Prosjektet ser på effektene av elektromagnetisk stråling på menneskekroppen. Det finnes åpenbare paradokser. Det er godt dokumentert at man kan benytte og bruke elektromagnetiske felt og mikrostrøm til helsefremmende behandling. Annen forskning viser at kroppen og sinnet kan ta skade av intensiv elektromagnetisk stråling. Dette gjelder bl.a. mobiltelefon, WiFi (trådløse teknologier), mikrobølgestråling generelt, elektriske og magnetiske felt og høyfrekvent støy i det elektriske nettet, høyspentledninger, radar, UV, gammastråling, radioaktivstråling m.m.

Både egen og internasjonal forskning peker i samme retning; det er hvorledes strålingen arter seg som avgjør hvorvidt det er helsefremmende eller skadelig. Når vi bruker «arter seg», mener vi på hvilken måte strålingen blir levert/absorbert av kroppen, på hvilke frekvensområder, med hvilken styrke og form. Det er allerede i dag godt kjent hvilke deler av det elektromagnetiske spekteret og i hvilken styrke (vi går ikke inn på tekniske detaljer her), som er helsefremmende og klart ufarlig. Det er likevel et enormt uoppdaget potensial som står foran oss. Alt er energi sa Einstein. Energi vi kan måle pr. i dag er det vi omtaler som elektromagnetisme.

En av våre oppgaver er å bidra til å legge til rette for etablering av elektroterapi, elektromedisin, informasjonsfelt medisin og relaterte teknologier, som grunnlaget for den nye medisinske foretrukne metode for behandling og diagnose i det 21. århundre. Dette er for oss og våre partnere logisk utfra følgende forutsetning; «menneskekroppen er et elektrisk system og feil/svakheter i det elektriske systemet bør søkes løst elektrisk». Videre tillater vi oss fremme følgende påstand (fundamentert i moderne forskning): «alle terapier som har gunstig effekt på klientens helse påvirker kroppens elektriske system og kan derfor også kalles elektromedisin». Ser en for eksempel på akupunktur og uttrykket Chi, har man nå vist med moderne målinger at «ledningene» eller meridianene som de kalles, er kanaler for elektriske strømmer og felter. Dette er målbart med relativt enkelt utstyr. Behandlere må selvsagt få «lov til» å kalle sin terapi hva man vil. I et Integrert Medisinsk perspektiv at det er viktig å forstå virkningsmekanismene i et moderne vitenskapelig perspektiv, slik at man vet hvorledes de ulike terapiformene kan understøtte hverandre i et helhetlig perspektiv.

Salg og distribusjon
UV tilbyr salg og distribusjon av ledende medisinsk teknologi og tilskudd nasjonalt og i økende grad internasjonalt (primært Europa).  Når vi «finner» en teknologi (inkluderer forskning på, klinisk erfaring med osv.) eller et bestemt supplement som har ekstraordinære helseeffekter vil vi søke å dele denne kunnskapen og produktene med andre. Dette kan være via tradisjonelt direkte salg eller forhandler salg og/eller via et klinikksamarbeid. Vi har en sterk vilje til å sikre kvalitet, sikkerhet på dokumenterte effekter på alle systemene vi selger. Menneskeheten trenger beskyttende teknologi fra massiv, usunn stråling fra menneskeskapte systemer. Uno Vita har testet, prøvd ut og verifisert systemer som har vist seg å ha en positiv effekt. Dette er f.eks. jordingslaken og matter, samt ulike beskyttelsesteknologier. Videre importerer vi og distribuerer behandlingssystemer, diagnostiske systemer og kostnadseffektive kosttilskudd videreformidlet fra EU land. Forskning og utvikling foregår kontinuerlig i en dynamisk prosess, og vil aldri stoppe. Er du kunde hos Uno Vita kan du være sikker på at det vil komme spennende nyheter med jevne mellomrom som kan få stor betydning for din helse.

Vi har produkter med ekstraordinære egenskaper vi tilbyr kunder i Norge, og også internasjonalt. Nye forhandlere ønskes velkommen. Ta kontakt via e-post til [email protected] for å undersøke mulighetene for videresalg eller distribusjon. Uno Vita er Norges ledene produsent av jordingsutstyr. Vi tilbyr forhandlere nasjonalt og internasjonalt gode betingelser. Vår merkevare kalles Medical Jording®. Vi arbeider kontinuerlig med videreutvikling av eksisterende produkter, samt utvikling av nye. Det vil for eksempel være jordingsutstyr som også tilbyr direkte elektromagnetisk skjerming, antibakteriell effekt og flere andre funksjoner som vil bidra til at våre produkter alltid skal være det beste på markedet.