<

VitalScan HRV/ANS+

Kr  84 849

Forhåndsbestilling snart på lager

Bli den første som omtaler dette produktet

Filer for nedlastning

Oversikt

VitalScan HRV/ANS+
Kontakt oss for konkret tilbud på ulike modeller og kombinasjoner og tillegg

 • HW6D – VitalScan QANS / QHRV / QPWV
 • VitalScan Software – QANS / QHRV / QPWV
 • Kardiovaskulær autonom balanseanalyse (ANS)
 • Valsalva, dyp pusting, stående
 • Pulsebølgehastighet (Pulse Wave Velocity (PWV))
 • Evaluering av kumulativt fysisk og mentalt stress
 • Kardiovaskulær treningstest
 • 3 ledende ECG-analyser
 • Analyse av variasjon i hjertefrekvens (HRV)
 • Boks med HW6C-utstyr
 • To PPG/SpO2 finger- og tåsensorer
 • 3 førende ECG-elektroder
 • Laptop eller møbel er ikke inkludert

VitalScan ANS+ gir et omfattende, fullt automatisert autonomt testutstyr, nyttig for leger for å evaluere sine pasienters helse og avdekke skjult sykdom. Ved å teste det autonome nervesystemet kan man identifisere kliniske autonome forstyrrelser, avdekke alvorlig sykdom og andre skjulte sykdommer, som

 • fare for brå død
 • stille hjerteattakk
 • høyt blodtrykk
 • autonom nevropati i hjertet
 • vaskulære abnormaliteter
 • ortostatisk hypotensjon
 • synkope (besvimelse ved å reise seg)

Funksjoner og fordeler:

 • Nevrologiske tilstander
 • Kronisk regionalt smertesyndrom
 • Nervøsitet/stressEnkelt å tilpasse generelle og spesifikke krav innenfor nesten alle medisinske grener.
 • Tilbyr en rask, pålitelig og supplerende evaluering av grunnleggende faktorer innen helserisiko.
 • Evaluerer balansen mellom aktivitetene i den sympatiske og den parasympatiske delen av det autonome nervesystemet.
 • Avdekker på en pålitelig måte ventrikulære og superventrikulære ekstra systoler.
 • Evaluerer akkumulert fysisk og mentalt stress.
 • Avdekker utvikling av mulig helserisiko.
 • Evaluerer behov for fysisk trening basert på et individs personlige fysiske treningsnivå.
 • Gir tidlige indikasjoner på helserisikoer, kan raskt oppdage og forebygge sykdom og sykdommer, og utvikling av stresslidelser før utbrudd og utvikling.
 • Skanner effektivt menneskemengder for å oppdage potensielle risikoer, slik at man kan reservere dyre medisinske helsesjekker til dem som er i faresonen.
 • VitalScan ANS+ er et diagnoseverktøy for å evaluere en mengde symptomer på vasomotorisk ustabilitet:
 • Diagnostisere tilstedeværelsen av autonom nevropati hos en pasient med tegn på eller symptomer som antyder autonom nevropati under utvikling, deriblant diabetisk nevropati, amyloid nevropati, Sjøgrens syndrom, idiopatisk nevropati, utbredt systemisk dystrofi, ren autonom feilfunksjon.
 • Evaluere alvorlighetsgraden av og fordelingen av diagnostisert progressiv autonom nevropati.
 • Skille mellom diagnoser for spesielle varianter av synkope og andre grunner til bevisstløshet.
 • Evaluere utilstrekkelig respons i forhold til betablokade i synkope.
 • Skille mellom årsaker til postural takykardi-syndrom (veldig høy hjerterytme).
 • Evaluere endring i type, distribusjon eller alvorlighetsgrad av alvorlig autonom mangler hos pasienter med autonom svikt.
 • Evaluere respons på behandling hos pasienter med autonomi svikt.
 • Diagnostisere aksonal nevropati eller mistanke om autonom nevropati hos pasient med symptomer.
 • Evaluere og diagnostisere vedvarende sympatisk smerte, som i sympatisk refleksdystrofi eller kausalgi.
 • Evaluere og behandle pasienter med tilbakevendende uforklarlig synkope for å påvise autonom svikt.
 • VitalScan ANS+-fastsettelser gir supplerende overvåking og optimal avdekking av kardiovaskulære, nevrologiske og metabolske tilstander knyttet til et mangfold av uønskede helsetilstander.
 • De mangfoldige produktene fra VitalScan ANS+ gir leger og profesjonelle helsearbeidere praktiske, kostnadseffektive løsninger for klinisk testing og optimalisert pasientvurdering. Tillegg inkluderer følgende:
 • Betablokkerrespons
 • Kardiovaskulær autonom nevropati (CAN)
 • Diabetisk autonom nevropati (DAN)
 • kardiomyopatier
 • Hjertearytmi
 • Kongestiv (overfylt) hjertesvikt
 • synkope
 • Hypertensjon
 • Søvnapné
 • Astma
 • Brå død
 • Kols
 • Perifer vaskulær sykdom
 • Ortostatisk hypotensjon
 • Sirkulasjonsproblemer
 • Smertemestring
 • Parkinsons sykdom
 • Psykologiske tilstander
 • Andre skjulte sykdommer

Fordeler ved testing av hjertets autonomi:
Cardiac Autonomic Testing måler hjertets nervefunksjon, som reflekterer samhandlingen mellom hjertet og hjernen, samt dynamikken i det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemet (ANS) er involvert i funksjonen til nesten alle organsystemer. Kliniske manifestasjoner av autonom dysfunksjon vises ved nesten alle sykdommer. Som et resultat blir ANS-analyser brukt som et skanning- og overvåkningsverktøy i prosessen rundt mange sykdommer. VitalScan ANS+ gir laboratorieanalyser til legens kontor, og gjør det mulig enkelt og pålitelig å vurdere pasienters helse.

Applikasjoner inkluderer:

 • Bekrefter effektiviteten av behandlingen og inngrep
 • Overvåker generelt pasientens helse.
 • Gir oversikt over den generelle befolkningen.
 • Identifiserer forskjellige helseproblemer, som hjertebank, smertebehandling, søvnapné, nervøsitet, stress, psykologiske ubalanser, astma og nevrologiske tilstander.
 • Undersøker for CAN (kardial autonom nevropati) og DAN (diabetisk autonom nevropati).
 • Måler det sympatetiske nervesystems predominans i tilfeller som metabolsk syndrom, hypertensjon eller hjertesvikt.
 • Gjør grundige søk etter ugunstige tilstander ved klinisk uklare helsetilstander.
 • Autonom funksjonsevaluering har oppnådd eksepsjonell popularitet de siste årene. I disse dager har størsteparten av medisinske foreninger verden over akseptert ANS-studiene som en av de beste prediksjonene for spesifikke og ikke-spesifikke helserisikoer. Vitenskapelige og kliniske studier har slått fast dets nytte innenfor nesten alle medisinske grener. Slik hjelper den dine pasienter:
 • Evaluering av nåværende helsesituasjon – symptomer, reaksjoner på medikamenter og terapi.
 • Vurdering av om tilfriskningsprosessen er adekvat.
 • Hjelper legen med å finne rett behandling for oppståtte kroniske situasjoner eller alvorlighetsgraden av sykdommene.
 • Evaluere prognoser for og utfall av behandlingene.
 • Identifisering av unormaliteter i det kardiovaskulære, cerebrovaskulære system og fullstendig helsevurdering.
 • Status for blodets sirkulasjonssystem. Alder på blodårene basert på arterienes elastisitet, perifere sirkulasjonsstatus, unormaliteter i blodårene og deres funksjon.
 • Forutse utvikling av arteriosklerose, overvekt, hypertensjon, hyperlipidemi og diabetes. Det er nyttig som et helsebarometer.


Hvordan den hjelper deg:
Effektiv pasientfokusert behandling av mange symptomer.
Overvåker de enkelte pasienters nåværende helse nøye.
Bekrefter effekten av nåværende behandlingsprotokoll og inngripen.
Undersøker pasienter for CAN and DAN – kardial autonomy nevropati og diabetisk autonomy nevropati.
Måler graden av metabolsk syndrom, hypertensjon, hjertesvikt.
Forutser utbrenthetssyndrom, angst, depresjon, psykologiske tilstander.
Utforsker astma, kols, palpitasjoner, smertebehandling, søvnapné.
Optimaliserer behandlingen for hver enkelt pasient.
Umiddelbare rapporter – kvalitative, kvantitative og grafiske analyser og resultater av ANS-balanse, kardiovaskulært stress, fysisk treningsform, og generell helsevurdering for sammenligning med pasientens helsehistorie og nødvendige nye tiltak i behandlingen.

 

 

Detaljer

Skriv din egen omtale

Kun registrerte brukere som har logget inn kan skrive omtaler. Vennligst log inn eller register deg!

Produkttagger

Bruk mellomrom for å skille tagger. Omgi setninger med apostrof (').

Tilleggsinfo

ProdusentDantest
MomsklasseMomspliktige varer 25%

Dette er en erstatning for salgsproduktene