Light therapy

Light therapy

Grid  List 

mPulse Aspire

€ 6,025
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

The Solopad

€ 984
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Solo System

€ 3,143
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

mPulse Empower

€ 11,024
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

mPulse Discover

€ 9,761
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

mPulse Conquer

€ 8,393
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

mPulse Believe

€ 7,041
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Sunlighten Signature IV

€ 6,228
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Sunlighten Signature II

€ 4,524
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Sunlighten Signature 1

€ 3,945
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Bottled sunshine (dark wood)

€ 410
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Solo Tunnel

€ 2,275
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Grid  List 

Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere