Stråling og beskyttelse

Uno Vita leverer måleapparater for hjemmebruk og profesjonelle, beskyttelse og skjerming, samt ulike systemer for å forbedre det elektormagnetiske miljøet. Dessverre bygger teleselskapene, firmaer, skoler, militære, politiet, naboen og omgivelsene ofte ut kraftige strålekilder som også påvirker miljøet der du oppholder deg (jobb, hjemme, skole, osv.). Uforklarlig hodepine, redusert søvnkvalitet og liknende kan skyldes at en ny, kraftig kilde (for eksempel en mobilantenne som sender stråler inn i soverommet ditt) er installert. Det er viktig å vite hva du blir utsatt for, slik at du kan beskytte deg. Protester hvis din arbeidsgiver vil at du skal bære trådløs teknologi på kroppen. 

Nye lover begrenser bruk av Wi-Fi der barn oppholder seg
International Agency for Research on Cancer (IARC) og WHO (Verdens helseorganisasjon) har klassifisert stråling fra mobiltelefoner og trådløse nett (Wi-Fi) som «mulig kreftframkallende» og ber oss være forsiktige med bruken. Frankrike, England og Canada har innført lover som forbyr og begrenser bruk av Wi-Fi i barnehager og skoler. Tyskland anbefaler ikke å installere Wi-Fi i skoler, og listen med land vokser. Sveits, Italia, Frankrike, Luxemburg, Bulgaria, Polen, Ungarn, Israel, Russland og Kina har vedtatt nye grenseverdier for hva som er tillatt. De er vesentlig lavere enn de norske. Studier viser urovekkende sterk sammenheng mellom trådløs stråling og sykdommer/tilstander som leukemi (blodkreft), forhøyet kronisk stress, økt histaminproduksjon, redusert melatoninproduksjon, hjertearytmier og sirkulasjonsforstyrrelser, muskel- og skjelettsmerter, hodepine og søvnvansker. Les mer om EMS, EMF, høyfrekvent (trådløs), lavfrekvent elektrisk, magnetfelter og forskning omkring stråling

 

Stråling og beskyttelse

Rutenett  Liste 

Uno Vitas skittenstrømmåler (Line EMI meter)

Kr  1 490

Uno Vitas Line EMI ”skittenstrømmåler”
Line EMI er et nøyaktig instrument for måling av nivået av ”skitten” strøm (høyfrekvent elektrisk støy) fra alle elektriske ledningsnett. Slik elektroforurensning er også kjent som skittenstrøm (eng. dirty electricity), høyfrekvent elektrisk støy, linjestøy, elektromagnetisk interferens fra høyspentledninger og støy fra kraftselskapenes nye AMS ”smarte” strømmålere. Instrumentet kan brukes til å måle skittenstrøm i alle strømkurser med sikring. Hvis man måler før og etter at man har satt inn skittenstrømfilter (DE–filter), kan man se og høre nivået på den elektriske støyen og finne ut om det er nok med ett eller flere filtre for å få støyen ned på et akseptabelt nivå.

Riktige nivå
Vår skittenstrømmåler gjør det enkelt å vurdere det elektriske miljøet i huset. Måleren viser skittenstrømnivået i millivolt (mV). Ideelt nivå er under 25 mV i alle oppholdsrom. Nivåer over 50 mV er uønsket og bør reduseres. Hvis du måler 400 mV og får redusert dette til halvparten eller bedre (under 100 mV), er det en klar forbedring selv om det ikke er optimalt.

Hvorfor redusere skittenstrøm i ditt miljø?
Skittenstrøm kan forstyrre følsomt elektrisk utstyr. Enda viktigere er at EMF (elektromagnetiske felt og strømmer) blir sendt ut i rommet og påvirker kroppen din. Høye nivåer av EMF og skittenstrøm har vært forbundet med en rekke helseproblemer (hodepine, dårlig søvn, forhøyet blodsukker, utmattelse, astma, uro, med mer). Jo mer skittenstrøm det er på ledningsnettet, desto mer EMF vil det være i rommet.

Hvordan man gjøre det?
Bare sett skittenstrømmåleren i stikkontakten for å finne ut hvor mye støy det er tilstede i kretsen. Skjermen på apparatet viser millivolt (mV), noe som gjør det enkelt å sammenlikne før og etter bruk av filter. Du hører lett forskjellen mellom lite og mye støy, ettersom apparatet avgir mer lyd og støy desto høyere elektrisk forurensing du er utsatt for. Apparatet måler et bredt spekter elektrisk støy i frekvenser som ikke tiltenkt å være på el-nettet, det vil si fra 3 til 10 000 kHz (10 MHz). Detter er omtrent henholdsvis 1/5-del og 20 ganger høyere enn det vanlige skittenstrømmålere registrerer. Måleren kan brukes på el-nettet i Norge og de fleste andre land i verden (kompatibel med 50/60 Hz, 100–240 V). Den leveres med en plugg som passer for stikkontakter i ditt miljø.

Line EMI måler elektromagnetisk interferens (EMI) i en enfaset vekselstrømledning. Den plugges inn i en stikkontakt (strømuttak), krever ikke batteri og viser umiddelbart total linjestøy i mV (området 1999 mV, oppløsning 1 mV) i frekvensområdet 10 KHz–10 MHz. En høyttaler gjengir lyden av EMI i en modulert amplitude for å identifisere EMI-kilden. Den kan for eksempel være en radiosender i AM eller kortbølge, en motor eller sparepærer

Les mer

MommySafe Anti-Radiation Meternity Belly Band

Kr  598

Maternity Belly Band Shield
We are proud to present the latest product by Smart&Safe® The MommySafe™. Protect your baby from everyday radiation during your pregnancy while complementing you and your clothing. A maternity essential, the flattering Belly Band feels great. Go about your day freely and stylishly with the peace of mind of Smart&Safe® protection. Why buy a cheap belly band when have one that protects your child from dangerous radiation from cell phones, cell towers and laptops.

Les mer

Bio-Well GDV Camera v.2

Kr  21 200
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Bio-Well GDV Camera v.2
The latest generation of Bio-Well GDV Camera, the 2.0 provides enhanced functionality and faster operation for the best user experience. The upgraded technology of the 2.0 allows for improved stability and a higher level of reproducability, as well as manually-controlled device ventilation and exclusive access to new features currently in development for future releases of the Bio-Well software. Certificate Of Conformity Electromagnetic Compatibility (EMC)

How does Bio-Well work?
Using the powerful technology of ElectroPhotonic Imaging (EPI) (also known as Gas Discharge Visualization (GDV)), Bio-Well illustrates the state of person’s stress level. When a scan is taken, high intensity electrical field stimulates emission of photons and electrons from human skin; imaging technology captures photon emissions given off by the finger. Bio-Well utilizes a weak, completely painless electrical current applied to the fingertips for less than a millisecond. The body’s response to this stimulus is the formation of a variation of an “electron cloud” composed of light energy photons. The electronic “glow” of this discharge is captured by an optical CCD camera system and then translated into a digital computer file.

Features
The scanning process is quick, easy and non-intrusive… do it daily for best results!
Get real time feedback on what factors – positive and negative –affect your stress level and energy state
System provides instant graphic representations of the data to provide easy reference and interpretation.
Displays data in an easily understood format using graphical representations.
Save or print a report containing all data points of each scan
Save or print your results with one click
With the Sputnik, measure environment and the affect of objects on your energy, too!

Benefits
State-of-the-art camera that doesn’t require a power source. It simply connects to your computer with the included USB-cable
Conduct scans, view results and access previous scans through the sophisticated Bio-Well software
Monitor your energy state and stress levels throughout time in order to track your responses to physical and mental exercises, response to weather changes, and other stimuli
Monitor the energy history of your family and friends
Store scan history in our cloud-based database for as long as you’re a subscriber

Product contents: Bio-Well device, USB cable, Finger Insert, Lens Cleaning Cloth, Calibration Unit & Calibration Cable
Device dimensions: 4.5” l x 4.75”w x 4.5”h
Device weight: Bio-Well: 2.25 lbs, Calibration Unit: .12 lbs

Our purchase price includes free shipping in EUROPE (nearby all towns) and VAT. Once you enter your country outside Norway the VAT is deducted and your price is net VAT included shipping with DHL

Les mer

PHIWAVES grafén personlig beskyttelse

Kr  2 490 Fra Kr  2 340

PHIWAVES grafén personlig beskyttelse
PHIWAVES gir personlig beskyttelse mot helseskadelig elektromagnetisk stråling, der du er.
PHIWAVES grafén er en toppmoderne enhet som inkorporerer supermaterialet grafen og laserteknologi, som sammenliknet med tidligere teknologi forbedrer ytelsen og beskyttelsesradiusen vesentlig. Produktet beskytter oss mot elektromagnetiske strålingen trådløse nettverk, datamaskiner, telefonantenner, radarer etc. Blir man eksponert for elektromagnetisk forurensning (trådløse nettverk etc.) om natten anbefales det å plassere PHIWAVES-grafen under puten eller så nært som mulig. Teknologien er kompatibel og forsterker effekten av øvrige Pranan produkter

Obs! Leveres foreløpig med Spansk manual og Norsk/Engelsk er i produksjon. Krever egentlig lite intruksjons, men er her noen tips:

Ha gjerne Phiwaves nær kroppen, legger du den foran deg så ha den mellom deg og strålingskilden. Enheten virker best stående vertikalt. Har du mobilen i en innerlomme i jakken (ikke mot hjertet), så legg Phiwaves innenfor (slik at den er i mellom kroppen og mobilen eller annen kilde). Legg den gjerne under hodeputen og ha den på kroppen eller i umiddelbare nærhet så ofte du kan. Du har normalt brikken (hologrammet) ut fra kroppen. Blir den våt (anbefales ikke), så tørk godt av den og la den lufttørke.

Beskyttelse og funksjoner

 • Beskytter oss mot negative effekter fra elektromagnetisk stråling fra trådløse nettverk, datamaskiner, mikrobølger, elektriske nettverk, telefonantenner, radarer, satellitter, med mer.
 • Beskytter oss mot elektromagnetisk forurensning når vi reiser i fly, tog, elbiler med mer.
 • Beskytter oss også mot uheldig jordstråling (geomagnetiske felt).
 • Enheten påvirker ikke kvaliteten på trådløs kommunikasjon.
 • Den varer hele livet ut forutsatt at den ikke blir fysisk ødelagt.
 • Pranan-teknologien er passive omformere og feltgeneratorer og lagrer ingen data.
 • Enheten starter automatisk når den kommer i kontakt med elektromagnetisk stråling.
 • Den krever ingen type vedlikehold.
 • Den er portabel

PHIWAVES grafén inneholder grafén og avansert laserteknologi, noe som gjør den spesielt effektiv til beskyttelse av stråling sammenliknet med konkurrerende produkter på markedet

Anbefalt bruk

Ta den med deg der du er (alltid, du vet aldri med sikkerhet hvor mye stråling du blir utsatt for). Hvis det er elektromagnetisk forurensning (Wi-Fi, elektriske nettverk etc.) i rommet der vi sover, anbefales det å legge det under puten. PHIWAVES-grafen enheten erstatter ikke PHIONE mobilbeskyttelse, tvert imot er de komplementære og forsterker effekten av hverandre. PHIIONE bør plasseres på mobiltelefonen da den ofte er i umiddelbar nærhet av hjernen og hørselen. PHIWAVES gir en mer generell beskyttelse i ca. 120 cm diameter for uheldig stråling generelt sett. Det anbefales forebyggende å benytte begge deler daglig.
PHIWAVES-grafen fungerer best jo den plasseres kroppen. Ha den i enn lomme, skjorte, jakke eller tilsvarende. Et annet alternativ er å ha den i lommeboken eller i vesken. Det anbefales likevel ikke å ha enheten lommebøker eller vesker av naturlig skinn da disse kan bidra til å redusere effekten av enheten.

Teknisk informasjon

 • Funksjonell radius: ca. 120 cm i alle retninger
 • Dimensjoner: 56 x 36 x 5,4 mm.
 • Vekt: 30 gr. ca.
 • Den påvirker ikke kvaliteten på trådløs kommunikasjon.
 • Den varer hele livet ut forutsatt at den ikke blir fysisk ødelagt.
 • Pranan-teknologien er passive omformere og feltgeneratorer og lagrer ingen data.
 • Den beskytter oss når telefonen er på og i aktiv bruk.
 • Enheten starter automatisk når den kommer i kontakt med elektromagnetisk stråling
 • Den krever ingen type vedlikehold.
Les mer

BIOSPACE grafén EMF områdebeskyttelse

Kr  8 900

Biospace grafén EMF områdebeskyttelse
Siste generasjon EMF teknologi beskytter mot elektromagnetisk stråling for bolig og kontor. Fjern emballasjen og plasser Biospace der du trenger beskyttelse mot elektromagnetisk stråling. Beskyttelsen fungerer godt innenfor virkeområdet (ca. 9 meter i alle retninger, og en flate på ca. 245 m²). 
Biospace beskytter oss mot elektromagnetisk stråling generelt inkludert stråling fra trådløs teknologi. Biospace aktiveres av stråling og skaper et beskyttende felt (utvidet forklarging om virkningsmekanismen lenger ned på siden) 


Funksjoner. 
Teknologien er godt dokumentert og nylig oppgradert med det patenterte grafen materialet som gjør den virkelig effektiv mot den elektromagnetiske strålingen også fra siste generasjon mobiltelefoner og kommende 5G.

 • Den påvirker ikke kvaliteten på trådløs kommunikasjon.
 • Den varer hele livet ut forutsatt at den ikke blir fysisk ødelagt.
 • Pranan-teknologien er passive omformere og feltgeneratorer og lagrer ingen data.
 • Den beskytter oss når telefonen er på og i aktiv bruk.
 • Enheten starter automatisk når den kommer i kontakt med elektromagnetisk stråling
 • Den krever ingen type vedlikehold.
 • Den kan flyttes etter behov 

Bruk
Plasseres normalt sentral i boligen, men gjerne i nærheten av soverommet slik at du er beskyttet når du sover.

Tekniske detaljer:
Funksjonell radius: Opptil 9 meter i alle retninger
Dimensjoner: 8,65 x 2 x 22,65 cm.
Vekt: Ca. 1 kg
Trenger ikke vedlikehold og varer livet ut så sant den ikke fysisk skades  

Advarsel
Biospace enheten skal holdes vekk fra overflødig fuktighet eller varmekilder for å bevare den indre strukturen mot skade. Oppbevar enheten på et tørt sted borte fra fuktighet, svette, væsker etc.

Beskyttelse
Biospace beskytter mot negative  i kroppen som produseres av (ikke-ioniserende) elektromagnetisk stråling. Dette omfatter bl.a. trådløse systemer som mobiltelefoni, antenner, repeaterbaser, Wi-Fi-nettverk, radar, strømnettet, digitale målere, smart målere (AMS) og hvilket som helst annet system som genererer kunstig stråling.

Om Grafén
Grafén er omtrent 200 ganger sterkere enn stål og er et materiale som består at ett enkelt lag av karbonatomer ordnet i et heksagonalt mønster og har helt unike elektriske egenskaper.

Les mer

Sovepose som reduserer trådløs stråling

Kr  3 560
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Sovepose som reduserer trådløs stråling

Salgsvare lagersalg kun 1 stk.

 

Les mer

Aaronia Mesh (1m², fire resistant)

Kr  1 290 Fra Kr  875

Shielding fabric Aaronia Mesh (1m², fire resistant)

• Attenuation: 108dB at 1kHz, 100dB at 1MHz, 60dB at 100MHz, 44dB at 1GHz, 30dB at 10GHz
• Very transparent, perfect for shielding of window frames, windows etc.
• Standard delivery length per unit: 1m (1m ²). Also available by the meter.
• Lane Width: 1m
• Thickness: 0.2 mm
• Mesh size: about 0.1 mm
• Colour: stainless steel
• Weight: Approx. 400g / m
• Usable until about 1200 degrees Celsius!
• Extremely breathable
• Odorless
• Transparent
• Rot resistant
• Frost proof
• Washable
• Foldable
• Bendable
• Mesh material: stainless steel
• Screening performance static fields: 99.9999% to 99.99999% (only WITH grounding!)
• Screening performance low electric fields: 99.9999% to 99.99999% (only WITH grounding!)
Les mer

RF Analyser HFR-4 - demo

Kr  11 980

RF Analyser HFR-4 - demobrukt selges uten support - 1 stk. tilgjengelig

• RF Måling av 1 MHz til 10 GHz!
• Beste kvalitet
• Brues av universiteter

Vår høyfrekvente måleinstrument HFR-4 til en uslåelig pris inkl. To EMC måle antenner og lader høy kvalitet måle saken og mer.

Obs! Vi gjør oppmerksom på at denne varen IKKE har bytterett grunnet spesielt lav pris. Du må bekrefte FØR varen sendes at du aksepterer at denne demo varen ikke har bytterett. Dette gjelder selvsagt ikke om varen er skadde når den kommer frem.  Kjøper du varen til "spottpris" som oppgitt skriver du i kommmentar feltet til bestillingen eller pr. e-post til salg@unovita.com; Jeg aksepterer at RF Analayser HRF-4 kjøpet ikke kan byttes med mindre den er skadd ved ankomst. Les mer

Spinor Vernada Geo

Kr  1 890 Fra Kr  1 738

Spinor Vernada Geo EMF beskyttelse for hele huset

Spinor beskyttelseteknologi mot skadelig stråling (EMF). 
Studier viser at den torsjon felt («et vridd felt» rundt elektromagnetisk kilder) stråling fra mobiltelefoner (trådløse telefoner og annen trådløs teknologi) er viktig negativ som påvirker vår menneskelige helse. Spinor produktene fjerner «vridningen» (torsian feltet) og reduserer dermed den negative effekten (dette er målbart med spesialutstyr).
Langvarig eksponering av torsjon (informasjon) fra av trådløs teknologi som mobiltelefon kan forverres en svekket helsetilstand, gi hodepine, slapphet, svak syn og hukommelse, søvnforstyrrelser, reduksjon av blod nivåer av leukocytter og lymfocytter og immunrelatere lidelser. Forskning tyder også på at «vridde felt2 det påvirker det endokrine og reproduktive system. Barn og gravide kvinner er mest sårbare for virkningene av torsjon (informasjon) felt. Spinor enhetene nøytraliserer de skadelige effektene fra strålingen fra mobiltelefon (MP3-spiller, bærbare mm) og skaper en biologisk trygt område rundt en de elektroniske enhetene.

Spinor Verdana Geo nøytraliserer effekten av vridde elektriske felt (torsian felter) i hele huset (alt utststyr som er koblet på samme sikringsboks. Har man et stort hus med flere sikringsskap trenger man ett styk Verdana Geo pr. fase (sikringsboks i dette tilfellet)

Artikkel om tema her!

Engelsk:

Neutralizer adapter for protection agains harmful Wi-Fi EMF torsion field for your home office. Vernada Geo is a protection against the negative impact of Wi-Fi, as well as geopathic zones indoor. 

Just plug it in and you're protected!!

Vernada Geo is a protection against the negative impact of Wi-Fi, as well as geopathic zones indoor
Device Vernada Geo neutralizes negative effect of Wi-Fi router, router, wireless networks radiation, as well as geopathic zones in apartments, offices and other premises, protecting people from the harmful effects of radiation. The fact that Wi-Fi networks are harmful to the body, are already writing the foreign media, and recent studies of Ukrainian scientists confirm this facts.

How to use Vernada - Geo
Device should be switch on the electricity network. The device can be switch on the network at any power outlet in any room, but the effects of the device applies to all rooms of the apartment, office (assuming that they are all powered by the same "phase").

Powerwatch 
Microwave News
Grenseverdier i ulike land
Safe Living opplæring

Les mer

Aaronia EMC Bundle 1 (near-field)

Kr  56 900
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

EMC Bundle 1 (near-field)

Near Field Measurement Kit to measure any interference sources or monitoring EMC problems. Including Analyzer-Kit, software & Near Field Probe-Set PBS2.

This EMC bundle saves expensive and time-consuming EMC laboratory costs!
Be perfectly equipped for any measurement challenges like:
Pinpointing interference sources
Estimation of interference field strength
Verification of shielding and filtering
Identifying faulty components
Detecting circuitry overly sensitive to interference

Patented technology:
Based on a patented spectrum analyzer method Aaronia can offer professional RF and EMF measurement at a spectacular price level.
Detect sources of interference, find out more about their causes, determine the frequency and intensity of the signal sources, measure limits and boost the functionality by using our high-end PC software via integrated USB.

Award winning:
All NF SPECTRAN units are equipped with our award winning REAL 3D (isotropic) magnetic sensor. In 2009 the magazine "Elektronik" (Europes most comprehensive magazine on electronics) honored the Aaronia REAL 3D sensor as "Product Of The Year" in the category "Passive Electronic Parts".

Made in Germany:
All SPECTRANs and antennas are developed, individually produced and calibrated in Germany at the Aaronia factory. This guarantees highest standard so that Aaronia can offer every customer a full 10 years warranty for all SPECTRAN spectrum analyzers and EMC antennas.

Real-time Spectrum analyzer software (included for FREE):
All SPECTRAN units offer a USB interface with real-time remote control to your PC or MAC. The free analyzer software, which is available for MAC OS, Linux and Windows, transforms any SPECTRAN into a powerful measurement solution with great features (e.g. recording, multiple window display, histogram, waterfall diagram, unlimited number of markers, enhanced limits display etc.). Please have a look at the latest version of our software at our Opens external linkSoftware Development Website Opens external link.

Limits display:
All SPECTRAN units offer a powerful limits display. Just push the limits button at our Spectrum Analyzer and the high-performance Digital Signal Processor (DSP) of the SPECTRAN constantly calculates the limits and displays the results in real-time. Spectrum analyzers with this high-end feature usually cost thousands of Euro. Just save this cost by using Aaronia analyzers.

Antenna/Sensor included:
All EMF NF SPECTRANs include our award winning 3D (isotropic) sensor to measure magnetic fields and a field plate sensor to measure electric fields. Both sensors cover the full frequency range of the SPECTRAN unit.

Options:
All SPECTRAN units can be equipped with various options which highly expand the functionality. More details about possible options for this SPECTRAN are available at above section "Options".

Included in delivery:
All SPECTRAN bundles will be shipped with many accessories in a high-value aluminum carrying case. More details can be found at above section "Included in delivery".

Winner 2008 Test & Measurement

Handy, inexpensive and extremely sensitive:
For the first time in this price range SPECTRAN handheld spectrum analyzer allows a frequency-selective analysis up to 9,4 GHz and a direct limit calculation display (e.g. ICNIRP).
Our patented, completely new type of spectrum analysis makes it possible. Thereby our SPECTRAN Handheld Spectrum Analyzer offers an extremely compact design and incredibly high sensitivity (HF-60100 V4 Handheld Analyzer up to-170dBm (1Hz) @ 5,555 GHz). This all at an absolutely unbeatable price. Reproduction impossible.

Aaronia RF and EMC measurement devices are already 10000 times successfully in use in industry, research laboratories but also in many public authorities.

Award "Product of the Year" in Europes most comprehensive electronics magazine "Elektronik 2009"

Aaronias "REAL 3D" sensor (a isotropic magnetic field sensor) was honored in the category of "Passive Electronic Parts". This magnetic field sensor is used in all SPECTRAN NF Spectrum Analyzer units.

Les mer

Jordingslaken - Medical Earthing Sheet

Norskprodusert jordingslaken i topp kvalitet
70 %av de som sover på jordingslaken opplever bedre søvn, mindre smerter og mer energi

Skaff deg jordingslaken - bakkekontakt er godt for deg!
Tusenvis av ordmenn har skaffet seg jordingslaken, og de kjenner det er godt for kroppen. Uno Vita produserer jordingslaken i absolutt beste kvalitet med norske plugger og kontakter, sikker tilkobling som ikke gjelder de amerikanske variantene som enkelte andre leverer i Norge. For deg som har brukt jordingslaken noen år er det kanskje på tide å bytte ut lakenet. Effekten blir dårligere etter mange vask og over tid fordi sølvtrådene i lakenet blir slitt. Jordingslaken er den perfekte gave og det enkleste du kan gjøre for din helse (du trenger bare sove på dem)


Størrelsen er 150 cm X 220, kan fint legges over nedereste delen av en dobbeltsenge ellers heldekkende på langs av en litt mindre seng

Hvorfor bruke jordingslake og jordingsmatter?
Mennesket og våre forfedre har vært i kontakt medbakken (de var jordet) nær 6 millioner år. Siden 1950–tallet har den industrialiserte delen av verden mistet «bakkekontakten». Går du barbent, bader i sjøen og er i direkte kontakt med den,er det god medisin. Når du sover og er inne, er du avskåret fra den naturlige elektriske stimulansen fra bakken. 
Studier av en gruppe som sov jordet, viste følgende:

 • 85 % sovnet fortere
 • 93 % sov bedre hele natten
 • 82 % opplevde reduksjon i muskelstivhet
 • 74 % opplevde reduksjon eller bortfall av smerter
 • 78 % opplevde bedre helse generelt sett

Andre studier viser at blodets evne til å transportere oksygen forbedres kort tid etter at du er jordet og at blodet flyter bedre, dette motvirkerhjerteproblemer.

Før/etter bilde av blodet etter 40 minutters jording (blodet klumper mindre)


Bilder tatt med varmefølsomt kamera av kvinne 44 med kroniske ryggsmerter (før/etter). Vesentlig reduksjon i smerter etter 4 døgn, bedret søvn etter 14 dager. Merk! Erfaring viser at det ofte er store forskjeller på hvor lang tid det tar før flertallet registrerer bedre søvn (ikke nødvendigvis lengre). Å drikke nok vann det er en forutsetning for bedring.

Forhandlere ønskes velkommen 
Uno Vitas egenproduserte Medical Earthing jordingsplugger eri beste bomull og med topp kvalitet sølvtråder. Vi leverer kun jordingslaken, elektroder og matter med 100 % sikre (har en innebygd «sikring») norskutviklede plugger for tilknytting til jordete kontakter etter EU-standard.

Video om tema:
Blodet flyter bedre video
Blomster gror bedre når de er jordet
Filmen om jording
Joseph Mercola og oppfinner Clint Ober diskutere jording i detalj

Forskning og studier:
Kontakt oss for mer informasjon og anbefaling av løsning. Uno Vita og Klinikk for integrert medisin har et bredt spekter av løsinger. Vi setter gjerne opp en totalpakke for deg og avklarerer PC-behov med mer. Klienter anbefales en måletime i klinikken (hvis mulig) slik at man bedre kan prioritere riktig behandlingsløsning. Klinikker får skreddersydd løsinger etter sitt behov. Vi har mye informasjon, erfaring og et stort internasjonalt nettverk. Vi tilbyr første linje opplæring, samt at vi kan hente inn eller anbefale kurs i utlandet om ønskelig og nødvendig. Oppgi ditt behov, så setter vi opp en endelig helhetlig løsning for deg/dere.

Artikler om jording i Helsemagasinet vitenskap og fornuft (krever abonnement, anbefales) 
Kan jording gi en ansiktsløftning?
Kan jording motvirke hjerte- og karsykdom?
Jording påvirker hjertets helsetilstand
Uavhengig forskning på jording
Forskning på jording

 

Uno Vita anbefaler alle klienter på Klinikk for Integrert Medisin å benytte jordingslaken. Jording har blant annet vist seg å motvirke klumping av røde blodlegemer, noe som skjer hvis man for eksempel har for lite antioksidanter i blodet (vitamin C). Siden jording tilfører elektroner, virker det omtrent som å innta antioksidanter. Dette kan motvirke utvikling av hjerte- og karsykdom, samt bidra til bedre oksygendistribusjon i kroppen, noe som kan ha gunstig effekt også mot flere andre lidelser.

 

Les mer

Elite shungite fullerene water stones

Kr  375
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Elite shungite fullerene water stones 50 grams 
Contents: Elite shungite stones set for making fullerene water. Found and handpicked in The Republic of Karelia, Russia. The weight of this stones set is 50 grams. The weight of each stones is around 15-30 grams 
The size of each stone is about 40-60 mm. 

Elite or noble shungite contains up to 98% of organic carbon. This type of shungite differs greatly from regular shungite stones and have shiny silvery surface with metallic lustre. Elite shungite nuggets are usually sold in their raw natural shape due to the high fragility of the stone. Due to higher carbon content type I shungite is considered to have even greater energetic potential and more powerful crystal vibes. It is widely used for protection, water purification and mineralization, and chakra balancing. While elite shungite stones sets are perfectly suitable for water filtration, big noble nuggets in their unique natural shape may become a pearl of your crystal collection.

Purification, Detoxification and Healing. Shungite is a famous effective water filtering instrument. Drinking clear and safe water is a foundation of healthy lifestyle. In the age of global aquatic contamination, shungite water stones are able to provide you and your loved ones with clear and safe water. The contemporary lay of the land is that drinking-water is extensively infected with radioactive species, fertilizers, pesticides, bacteria and viruses. Water pollution leads to the preponderant majority of all diseases, such as infection, oncologic, genetic, allergic diseases and even could negatively affect mental and physical growth and development. According to the statistics of the World Health Organization, more than 80% of all illnesses are one way or another connected with the consumption of the polluted drinking-water and this tendency is going to continue. Shungite is a nature material which has a great ability to cleanse your water and even saturate it with healthsome elements.

Clear your water and mineralize it. Shungite stone, found in the Republic of Karelia, Russia, has unique chemical composition (high proportion of carbon) and physical characteristics (sorption and antibacterial properties). Carbon nature of the stone and its porous structure result in extremely high filtering capacity. Shungite absorbs and holds up to 95% of polluting elements including heavy metals, fluoride, chlorine, pesticides, radon and harmful microorganisms. The amount of organic chemicals and man-made substances in shungite water is close to zero. 

Energize your water and detox your body. Shungite has a great energizing effect on the water. Energized and mineralized shungite water insures better functions of cells and tissues as it contains natural antioxidants neutralizing free radicals. As a result, it improves your overall immune system and could be used to treat various diseases as well as to detox your organism.

Be healthy, drink shungite water! Shungite water can be extremely helpful and is widely used for therapeutic purposes. It is applied externally to cure acne, spots, cuts and other skin-related problems. Drinking acidic shungite water helps to treat chronic respiratory issues, headaches, aches in joints and muscles as well as problems with the digestive system.

As Louis Pasteur said: “We drink 85% of our diseases.” So, never forget to care about yourself and your loved ones. Don’t waste your time, check our product listings with shungite water purification stones and guarantee yourself healthy future.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer

Rutenett  Liste 

Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere