Blushield

Blushield Tesla Gold strålingsbeskyttelse
Tesla Gold-serien består av produkter som danner et felt som beskytter mot stråling fra mobiltelefoner, Wi-Fi, elektriske felt og smartmålere. Når du slår på Blushield-apparatet, begynner det å sende ut en ”symfoni” av naturlig frekvenser som menneskekroppen har bruk for og reagerer på. Kroppen vil heller svinge i takt med Blushield-produktenes frekvenser enn Wi-Fi, smartmålere eller mobiltelefoner i det som kalles sympatisk resonans. Blushield får typiske Schumann-enheter (7,83 Hz jordresonansutstyr) til å virke gammeldagse.


Tesla Gold-seriens egenskaper
Produserer en beskyttet sone i området der enheten benyttes

Sender periodisk ut skalare bølgeformer
Gir beskyttelse mot et bredt spekter av stråling
Kan bidra til avgiftning av kroppen
Kan redusere tretthet
Kan redusere EMF-symptomer
Kan bidra til mer stabil psyke 
Kan bidra til å holde seg våken og opplagt på dagtid
Kan bidra til bedre og mer avslappende søvn
Kan øke energinivået

Tesla Gold-serien fjerner ikke stråling og påvirker ikke signalstyrken. Apparatene kan derfor brukes i alle miljøer der man er avhengig av at trådløse samband fungerer. Skalare bølgeformer og felt kan sees på som informasjonskomponenter til all elektromagnetisk stråling og som ubehandlet kan fremkalle stressreaksjoner i kroppen. Serien reduserer negative effekter av stråling fra mobiltelefoner, mobilmaster, mikrobølgeovner, høyspentledninger, trådløse rutere, smartmålere (AMS), PC, nettbrett, skjermer og andre elektriske apparater i omgivelsene.

Blushield

Rutenett  Liste 

Tesla Gold Series Cube

Tilbudspris Kr  6 790

Kr  6 990

Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Tesla Gold Series Disc

Kr  2 990 Fra Kr  2 840
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Tesla Gold Series Plugin

Tilbudspris Kr  3 400

Kr  3 590

Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Tesla Gold Series Portable

Tilbudspris Kr  2 490

Kr  2 790

Tesla Gold Series Ultra

Tilbudspris Kr  11 500

Kr  11 900

Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Rutenett  Liste 

Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere