Skitten Strøm

Dirty Electricity (DE) DE er »skitten strøm» eller høyfrekvent støy på elnettet, som noen også kaller det. Skitten strøm kan kort beskrives som uheldige frekvenser i radioområdet (høyfrekvent betyr 10-100 kHz) som oppstår i husets elektriske ledningsnett. Noen mulige årsaker til ”skitten strøm” kan bl.a. være: Dimmelys og sparepærer, ovner, ladere/strømforsyninger/konvertere (mobil, data og andre elektriske apparater som trenger omformet strøm), varmevekslere, varmtvannsberedere, termostater, kjøkkenmaskiner, datautstyr, m.v. Disse enhetene etterlater en frekvens/signatur på sin strømkrets og bruker dermed hele kretsen (i enkelte tilfeller får man overslag til andre kretser i huset) som en ”antenne” for sine signaler. Dette har vist seg å ha helsenedbrytende effekt på mennesker og dyrs helse.

Rutenett  Liste 

Rutenett  Liste 

Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere