Salgsvarer og tilbud fra Uno Vita. Salg på mineraler, vitaminer, elektromedisinsk utstyr og mye annet helserelatert finner du hos: shop.unovita.com

Sales

Grid  List 

Active Magnesium (100 tyggetabletter)

Special Price € 12

Regular Price: € 21

AppleWise polyphenols

Special Price € 12

Regular Price: € 18

Ben- og leddformel (90)

Special Price € 21

Regular Price: € 26

Elliminieringsformel (90)

Special Price € 21

Regular Price: € 26

Lever- og nyreformel (90)

Special Price € 21

Regular Price: € 26

Mercolas Natural Aloe Vera hudkrem (236 ml)

Special Price € 13

Regular Price: € 15

Mercolas Mitomix Bars Chocolate (12)

Special Price € 21

Regular Price: € 44

Mercolas Organic Biodynamic Moringa Powder (240g)

Special Price € 21

Regular Price: € 26

Optimal Amino Blend

Special Price € 18

Regular Price: € 35

Optimal Electrolyte Berry (30 servings)

Special Price € 12

Regular Price: € 29

Optimal Electrolyte Orange (30 servings)

Special Price € 12

Regular Price: € 29

PAPIMI NanoPuls

Special Price € 32,785

Regular Price: € 57,176

Smart Insole Heel Pain Relief

Special Price € 13

Regular Price: € 73

Syk av sukker - frisk av fett

Special Price € 8

Regular Price: € 40

Tulsi Holy-Basil (90)

Special Price € 21

Regular Price: € 26

WaveShield Gold Protector

Special Price € 13

Regular Price: € 21

Grid  List 

Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere