Bulletproof mat og drikke

Bulletproof mat og drikke

Bulletproof mat og drikke

Rutenett  Liste 

Bulletproof Upgraded Sjokoladepulver

Kr  304
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Bulletproof Upgraded XCT Oil (946 ml)

Kr  340
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Mercolas Pure Power Ketone Energy, MCT oil, (473ml)

Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Oppgradert Bulletproof Brain Octane-olje (946ml)

Kr  498
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Rutenett  Liste 

Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere