Skitten Strøm

Dirty Electricity (DE) DE er »skitten strøm» eller høyfrekvent støy på elnettet, som noen også kaller det. Skitten strøm kan kort beskrives som uheldige frekvenser i radioområdet (høyfrekvent betyr 10-100 kHz) som oppstår i husets elektriske ledningsnett. Noen mulige årsaker til ”skitten strøm” kan bl.a. være: Dimmelys og sparepærer, ovner, ladere/strømforsyninger/konvertere (mobil, data og andre elektriske apparater som trenger omformet strøm), varmevekslere, varmtvannsberedere, termostater, kjøkkenmaskiner, datautstyr, m.v. Disse enhetene etterlater en frekvens/signatur på sin strømkrets og bruker dermed hele kretsen (i enkelte tilfeller får man overslag til andre kretser i huset) som en ”antenne” for sine signaler. Dette har vist seg å ha helsenedbrytende effekt på mennesker og dyrs helse.

Rutenett  Liste 

Rutenett  Liste