Sunlighten

Ønsker du en varmere og bedre hverdag?
mPulse 3 i 1 infrarøde badstuer er en forskningsbasert badstueserie. Infrarød stråling er ufarlig og den mest helsefremmende stråling fra solen. Sunlighten mPulse-serien er de eneste badstuene i verden som avgir helsefremmende fullspekter infrarødt. Den patenterte Solokabon 3-in-1® er det eneste badstueelementet, som avgir alle tre infrarøde bølgelengder og tilpasset den enkelte bruker.

Sunlighten

Rutenett  Liste 

mPulse Aspire

Kr  64 135
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

mPulse Believe

Tilbudspris Kr  69 800

Kr  74 375

Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

mPulse Conquer

Kr  84 688
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

mPulse Discover

Kr  92 623
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

mPulse Empower

Kr  104 595
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Solo Pad

Kr  9 338
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Solo System

Kr  29 823
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Solo Tunnel

Kr  21 584
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Sunlighten Signature 1

Kr  37 438
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Sunlighten Signature II

Kr  42 920
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Sunlighten Signature IV

Kr  59 094
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Rutenett  Liste 

Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere