Cosmoveda

Cosmoveda en ideel produsent av økologiske og bærekraftige produkter
Siden opprettelsen i 2012 har Cosmoveda Ceylon Pvt Ltd blitt en ledende eksportører av organiske produkter. Økologisk oppdrett av frukt, urter og kokos foregår i ulike regioner av Sri Lanka, med mer enn 200 bønder og samvirke. Lønnen er basert på Fairtrade-kriterier og åpnet bønder utsikter for bærekraftig utvikling og bedre levevilkår. COSMOVEDA ren Ghee eller klarnet smør lages som det er hørt vært gjort i 1000vis av år i Ayurvedisk tradisjon. Råmaterialet er økologisk melk som så blir kremet yoghurt. Melken kommer fra frittgående beitedyr fra de bayerske alpene.  Produktet er derfor meget høy kvalitet. Ghee er et naturlig produkt. Ved romtemperatur kan det være delvis solid, delvis flytende. 

 

Cosmoveda

Rutenett  Liste 

Ghee 4,5 kg

Kr  1 360
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Ghee 500 gram

Kr  167

Rutenett  Liste 

Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere