Blushield

Blushield Tesla Gold strålingsbeskyttelse. Tesla Gold-serien består av produkter som danner et felt som beskytter mot stråling fra mobiltelefoner, Wi-Fi, elektriske felt og smartmålere. Produktene er basert på en ny skalarfeltteknologi som gir den beste beskyttelsen som denne typen teknologi kan gi. Blushield har vært under utvikling over en 25-årsperiode. Når du slår på Blushield-apparatet, begynner det å sende ut en ”symfoni” av naturlig frekvenser som menneskekroppen har bruk for og reagerer på. Kroppen vil heller svinge i takt med Blushield-produktenes frekvenser enn Wi-Fi, smartmålere eller mobiltelefoner i det som kalles sympatisk resonans. I fysikken brukes resonans om det som skjer når et system opptar energi ved at det settes i sterke svingninger etter påvirkning av en periodisk kraft med samme frekvens som systemets egenfrekvens. Blushield får typiske Schumann-enheter (7,83 Hz jordresonansutstyr) til å virke gammeldagse. Produsentens mål er å utvikle en EMF-beskyttelsesenhet som fungerer for alle, for dermed best mulig å beskytte folk mot negative helseeffekter av stråling.

Tesla Gold-seriens egenskaper
Produserer en beskyttet sone i området der enheten benyttes

Sender periodisk ut skalare bølgeformer
Gir beskyttelse mot et bredt spekter av stråling
Kan bidra til avgiftning av kroppen
Kan redusere tretthet
Kan redusere EMF-symptomer
Kan bidra til mer stabil psyke
Kan bidra til å holde seg våken og opplagt på dagtid
Kan bidra til bedre og mer avslappende søvn
Kan øke energinivået

Tesla Gold-serien fjerner ikke stråling og påvirker ikke signalstyrken. Apparatene kan derfor brukes i alle miljøer der man er avhengig av at trådløse samband fungerer. Skalare bølgeformer og felt kan sees på som informasjonskomponenter til all elektromagnetisk stråling og som ubehandlet kan fremkalle stressreaksjoner i kroppen. Serien reduserer negative effekter av stråling fra mobiltelefoner, mobilmaster, mikrobølgeovner, høyspentledninger, trådløse rutere, smartmålere (AMS), PC, nettbrett, skjermer og andre elektriske apparater i omgivelsene.

Det finnes ingen produkter som svarer til valgene.

Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere