Ladycomp 6

€ 524

Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Be the first to review this product

Quick Overview

Ladycomp - praktisk med stort lysende display

LadyComp har samme grunnleggende funskjoner som Pearly og BabyComp: Grønt lys på sikre dager og rødt lys på fruktbare dager. Ladycomp teller dagene i syklusen løpende og markerer eggløsning i hver syklus når rødt lys blinker og eventuell graviditet når rødt-gult-grønt lyser samtidig. * Ladycomp er en avansert temperatur måler som enger seg ypperlig til å registrerer tempraturer over tid visuelt fremstilt. Det er nyttig i forbindelse med å avdekke uregelmessigheter i stoffskifte og kan med fordel brukes som et verktøy ved sykdom (mer informasjon får du om sistenvte tema hos Klinikk for integrert medisin; klinikken@unovita.com).

Leveringsomfang:
Ladycomp med sensor og innebygget ladbart
batteri, reisepose, elektronisk lader universell
110-240 V med europeisk stikk, norsk bruker-
håndbok. Gratis support (telefon i arbeids-
tiden eller mail) fra PFC Nordic i hele brukstiden.

Som PFC-bruker har du sikker prevensjon. PFCene er ved flere anledninger klinisk testet, og har en såkalt Pearl indeks på 0,7 - som i daglig praksis omskrives til 99,3 %. Sannsynligheten for at PFCen tar feil og gir grønt en dag det skulle ha vært rødt er følgelig 0,7%. PFC er like sikker som andre preventiver, p-piller, spiral osv - men helt uten bivirkninger.

Produsenten, Valley Electronics GmbH, som holder til i Bayern, Tyskland, er ISO-sertifisert for utvikling og produksjon av PFCer, og disse er igjen ISO sertifiserte som medisinkske instrumenter i klasse II B etter EU-norm. De spesialutviklede dataprogrammene bygger på analyse av store mengder sykler fra flere tusen kvinner i mange land. PFC Nordic har i mange år bidratt med sykler, enkle som vanskelige. Sykler fra vel 100 norske PFC-brukere er tatt med i arbeidet og er dokumentert i et referansebibliotk som bl.a. danner grunnlag for ISO-sertifiseringen

Ladycomp 6 – enda enklere i bruk:

1. Sett i 2 AAA batterier (medfølger), et trykk og du har
lys i displayet.

Har du ikke brukt hormonell prevensjon den siste tiden, legger du inn tidligere M(enstruasjoner) før målestart – gå til M menyen og bla tilbake i kalenderen til den lengst tilbakeliggenee M og «huk av» for M. Bla frem til neste og gjenta osv. Har du brukt hormonell prevensjon, så vent til første M-dag, legg inn denne og begynn målinger dagen etter.

2. Gå til klokken og still inn vekketid og aktiver vekke-
klokken som kan skrus av etter første måling.

3. Neste morgen ser du målesymbol – trykk for å sette
i gang.

Legg sensoren under tungen på siden ved 12års-jekslene, lukk munnen og vent til du hører en signaltone som kvittering på lagret måling. Du får rødt for fruktbar og grønt for sikker – utsagnet gjelder for de neste 24 t. Vises gult er datagrunnlaget i øyeblikket for svakt til å gi grønt eller rødt.

4. Gå til verktøy og legg inn navn og andre data og velg
innstillinger etter behov.

LC 6 - Ladycomp kraftig oppgradert
Menskalender for neste 6 mnd
Syklusdata siste 6 mnd
Data vises som tabell eller kurve
Viser kurve sammen med månefaser
Viser syklusdata: Lengde, temp-stigning,
variasjon i eggløsning, antall dg fra EL til M
Viser sykler uten EL og med nedsatt
gullemefunksjon (CLI)
Oppgradering til LC 6B mulig (SD-kort)

 

Details

Lady-Comp supports your natural family planning goals like no other.

If you want to prevent pregnancy naturally without subjecting your body to artificial methods, or if you want to maximize your chances of becoming pregnant, the fertility computer is perfect for you. Lady-Comp is the intelligent fertility monitor — a next-generation computer that learns, analyzes and indicates ovulation with 99.3% accuracy, free of hormones and side-effects.

INEXPENSIVE

 • One time purchase
 • Over 7 years life expectancy
 • Very durable
 • High quality
 • Made in Germany

WAKE UP - MEASURE - DONE:

Lady-Comp is very easy to use. Based on your morning temperature, taken orally, the fertility computer determines your fertile days and shows when you are ovulating by recording, analyzing and storing your menstrual cycle data. 
It monitors your daily status of fertility and will alert you on the days when intercourse may lead to pregnancy: 
on the day you ovulate – and the five days before ovulation.

AS EASY AS 1,2,3!

 1. Take your temperature each morning.
 2. Enter M on the days you are menstruating.
 3. View your fertility for the day.

LADY-COMP KEEPS TRACK OF ALL YOUR DATA AND LETS YOU VIEW IT IN GRAPHICAL FORM. EASILY ACCESS YOUR OWN DATA AT ANY TIME.

 • View your temperature curve, including temperature, M-inputs, fertility, and moon phase.
 • See your cycle statistics, including average cycle length, temperature rise, ovulation range, length of luteal phase and number of cycles with a CLI.
 • View past, present and forecasted fertility shown on a monthly calendar.
 • You can even add your own personal notes.
 • The newest generation Lady-Comp allows you to adjust the brightness and volume of your device and even pick your alarm melody.

CHOOSE THE LADY-COMP THAT’S RIGHT FOR YOU!

No matter the stage of your life, there is a Lady-Comp that’s right for you. From the young, on-the-go student, to the newly engaged young woman, to the accomplished woman looking to expand (or limit) her family, Lady-Comp has you covered.

 

Working with your body naturally.

The scientifically proven, sophisticated fertility monitor that goes where you go. Equipped with 2 AAA batteries and able to sync to your computer, Lady-Comp gives you the freedom to enjoy natural fertility management.

No hormones: No side effects

There are six days in every cycle when a woman can get pregnant: five days before ovulation and on the day she ovulates.

WHY LADY-COMP

Lady Comp is programmed with all natural family planning research data, containing a database of more than 900 000 cycles and uses bio-mathematical forecasting calculations as well as the very latest computer techniques. It is a personal fertility monitor, which learns and adjusts to your individual cycle regardless of irregularities or cycle length. Lady- Comp is a one-time purchase without any recurring costs. Several clinical studies confirm its 99.3% accuracy.

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Additional Information

ManufactureNo
Tax ClassMomspliktige varer 25%

This is the replacement of Upsell Products

Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere