<

IC Pad - Glødende

Only 1 left

Kr  1 500

Tilbudspris Kr  1 000

Tilgjengelighet: På lager

Bli den første som omtaler dette produktet

Filer for nedlastning

Oversikt

IC Pad – Glowing (glødende)
– utstyr for å lage medisinsk vann

Dette apparatet kan overføre informasjon fra et stoff til vann, jf. egen beskrivelse av hvordan dette skjer (sett inn lenke). Midler som kan overføres, inkluderer antioksidanter som vitamin C, vitamin A, B-vitaminer som folat, mineraler som magnesium, kalium, osv.. Klikk her for å registrere deg slik at du kan laste ned preparater (krever at du har IC Pad – Glowing for å bruke dem). Overføring av informasjon (frekvenser) tar omkring 2 minutter med opptil 2 liter vann. IC Pad – Glowing kan overføre informasjon til renset vann mye raskere enn eldre teknologi.

Fysiske dimensjoner og data for IC Pad – Glowing:
Størrelse: 8,5 cm x 8,5 cm x 1,2 cm
Batterier til holder: 2 AA-batterier er inkludert
PC-tilknytning via lydkort
Utløpsdato: ingen
IC Pad – Glowing er håndlagd ved hjelp av ufarlig harpiks (FDA CFR 177.2600)

ADVARSEL:
IC Pad - Glowing inneholder magneter teoretisk kan tenkes å forårsake funksjonsfeil for medisinsk utstyr i umiddelbar nærhet. Personer med interne pacemaker, intern defibrillator eller insulinpumpe bør unngå utstyr som inneholder magneter eller avgir elektromagnetiske felt. Hold signalforsterkeren (svart boks) unna slimhinner og åpne sår fordi kontakt kan medføre svake elektrisk støt.
IC Pad – Glowing er utformet og lagd i Canada med ❤️

 

Detaljer

Medisinsk vann
Mennesker kan ikke leve mer enn noen dager uten vann fordi alle biokjemiske reaksjoner foregår i vandige løsninger. Vann transporterer næringsstoffer, hormoner og andre stoffer til alle kroppens celler. Uten vann, intet liv. Forskning har vist at vannmolekyler kan struktureres på ulike måter, blant annet ved å ta opp i seg egenskaper fra tallrike forskjellige stoffer. Et nytt internasjonalt begrep er ”infosøytika” (eng. infoceuticals), som beskriver egenskaper ved vann etter overføring av informasjon fra helbredende stoffer. Det finnes ingen norsk standard for slikt vann, som vi her velger å kalle informasjonsmedisin i vann eller medisinsk vann, forkortet MV.

Medisinsk vann er rent vann som inneholder informasjon fra et medikament, en urt, vitamin, mineral, aminosyre, eterisk olje eller annet. Informasjon fra slike stoffer kan overføres og lagres på en lydfil for så å ”skrives” ut til vann ved hjelp av en teknisk innretning kalt ”IC Pad – Glowing”. Denne typen medisinsk vann (MV) skiller seg fra homøopatiske medisiner løst i vann. Disse lages ved hjelp av en spesiell risteteknikk/fortynningsprosedyre, der forskjellige fortynningsgrader kalles ”potenser”. Ved høyere potenser kan ikke noen av det opprinnelige stoffet påvises i vannet. For å lage medisinsk vann brukes teknisk utstyr som kan registrere og lagre egenskapene til gitte molekyler og så «skrive» dem ut til vann. Mens homøopater først intervjuer klientene for å finne riktig middel mot vedkommendes plager etter prinsippet om at ”likt kurerer likt”, velges medisinsk vann etter ønsket effekt og diagnose.

Er det mulig å lage medisinsk vann?
Det høres utrolig ut, men vann har vist seg å ha ”hukommelse” ved at vannmolekyler danner klaser ved hjelp av hydrogenbindinger og kan bevare svingingsmønsteret til ulike stoffer. Disse svingningene kan tas opp digitalt og overføres til vann. Når man drikker vannet, overføres vannets mønster til vannet i kroppen, som så starter å ”svinge i takt” med det tilførte vannet (resonans). Forskning har vist at svingningsmønsteret kan gi de samme virkningene som et gitt middel, slik at kroppen reagerer som om middelet er til stede. Når det gjelder syntetiske medikamenter, som nesten alltid har bivirkninger, ser det ut til at i bivirkningene i de fleste tilfellene ikke overføres med vannet.

Mer om medisinsk vann (MV)
Frekvensspekter (svingningsmønsteret) i ulike stoffer kan registreres og lagres elektronisk og kan deretter overføres til (rent) vann. MV kan inneholde deler av det elektromagnetiske frekvenspekterert av kjente medisiner, urter, kosttilskudd (vitaminer, mineraler, sporelementer, osv.) og andre stoffer. Vann som er tilført svingningsmønsteret til et gitt stoff, gir gjerne tilsvarende virkninger som det opprinnelige stoffet, men ikke bivirkningene. På flere nettsteder (se anbefalt nettside her) kan man registrere seg å laste ned MV etter symptom, ønsket effekt, lidelse eller allerede brukt medisin. Det finnes flere produsenter av MV, som internasjonalt vanligvis omtales som ”infoceuticals”.

Vitenskapelig bakgrunn for produksjon av MV
Professor i teoretisk fysikk Emilio Del Giudice (1940–2014) og fysikeren Giuliano Preparata (1942–2000) utviklet det som i dag kalle kvantelektrodynamikkteorien, som er en del av kvantefeltteorien slik vi forstår den. Kvantelektrodynamikkteorien viste at vann kan organisere seg i samstemte eller koherente domener (grupper av vannmolekyler eller klynger som svinger eller vibrerer i takt; tidligere kalte svingningsmønster). Studier har vist at slike klynger i vann kan bestå av opptil 5 millioner vannmolekyler som svinger med samme frekvens. Klyngene kan forbli i samme tilstand i mange måneder til år, litt avhengig av metoden som brukes.

Flere vitenskapelige studier har bekreftet følgende:
Hvis man fortynner et biologisk aktivt stoff mange ganger i vann og så benytter en elektromagnetisk spole til å ta registrere det elektromagnetiske spekteret av stoffet og overfører det til rent vann, kan slikt vann gi tilsvarende biologiske effekter som den opprinnelige oppløste substansen. Dette kan for mange høres ut som rent oppspinn, men det er gjort omfattende forskning og forsøk som bekrefter at dette er mulig. Denne metoden for å danne medisinsk vann (MV) benyttes av stadig flere verden over.
Hvordan kan vi forklare fenomenet?

Alle stoffer kan karakteriseres i henhold til dets elektromagnetiske spektrum, noe som er kjent både fra kjemi og astrofysikk ved bruk av spektrofotometri. Riktignok måler man der absorbasjonsspekteret i lysspekteret, mens man med MV måler elektromagnetiske frekvenser i rent vann. Hvis man fortynner et stoff i vann, blir vannmolekylene omgitt av et spesifikt, svakt elektromagnetisk felt. Stoffet og vannmolekylene danner ikke bare sammenhengende domener (klynger eller områder), men etterlikner også det elektromagnetiske spekteret til stoffet. Dersom stoffet fortynnes ytterligere i nytt vann, vil de nye vannmolekylene også danne klynger (koherente domener) med samme frekvensspekter. Forskning har vist at selv om man fortynner vannet ytterligere (til man i teorien ikke finner fysiske spor av substansen), beholdes klyngene og de opprinnelige frekvensene eller svingningene. Det betyr at vi kan ta opp det elektromagnetiske spekteret, lagre det og så ”skrive” det (overføre det) til vann med en IC Pad - Glowing (en kveil som skriver til vann, koblet til en PC med lydkort).

Nobelprisvinner Luc Montagnier oppdagelse
Nobelprisvinneren i fysiologi eller medisin fra 2008, virologen Luc Montagnier (f. 1932), og senere andre laboratorier, kunne registrere bestemte elektromagnetiske signaler fra høye fortynninger av DNA i vann og overførte DNA-informasjon til nytt vann. Tilsvarende studier som ble gjort av ham, er seinere gjentatt av en rekke andre forskere. Det pågår nye studier der man overfører antibakterielle -og krefthemmende egenskaper til vann.

Forskeren og pioneren Jacques Benveniste 
Jacques Benveniste viste at det var mulig å overføre biologiske signaler (effekter) digital fra en substans i vann til nytt vann. Senere er disse forsøkene bekreftet mange ganger og er nå mulig og gjøre også for privatpersoner.

Lyst til å lære mer?
Se gjerne en video som forklarer kvantelektrodynamikkteorien. Her lærer du hvordan vann kan etterlikne det elektromagnetiske spekteret av fortynnede stoffer og hvordan man kan registrere og lagre disse elektromagnetiske signalene, og dermed skape medisins vann. Vær oppmerksom på at denne videoen gir en generell oversikt over QED-teorien om vann (kvanteelektrodynamikk) og ikke er ment å forklare alle detaljer i teorien.

Lenker til forskning og informasjonsmedisiner
Klikk her for å registrere deg slik at du kan laste ned preparater (krever at du har IC Pad - Glowing for å bruke dem)
Se video om QED og hvordan prosessen med å skrive til vann fungerer, klikk her!
Stor internasjonal konferanse (Water Conference Sophia 2018), klikk her!

Studier på kreft og medisinsk vann
https://www.omicsonline.org/open-access/new-approach-controlling-cancer-water-memory-2090-8369.1000104.php?aid=19157

Studier på overføring av DNA-informasjon til vann
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368378.2018.1558064?journalCode=iebm20
https://arxiv.org/pdf/1501.01620.pdf

Studie på overføring av antibakterielle egenskaper til vann
https://emmind.net/endogenous_fields-mind-water_electromagnetic_fields-information_transfer.html
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/acm.2017.0280
https://www.infoceuticals.co/posts/electromagnetic-information-transfer-to-water-inhibit-microorganism-growth
https://www.tandfonline.com/toc/iebm20/34/2

Forbehold og anbefalinger
Vi anbefaler å ikke slutte med medisiner/medikamenter du bruker uten i samråd med lege. All bruk av medisiner eller medikamenter skjer på eget ansvar og bør skje i samråd med lege. Uno Vita hevder ikke at produktene vi markedsfører, kan kurere sykdom.

 

Forskeren og pioneren Jacques Benveniste 
Jacques Benveniste viste at det var mulig å overføre biologiske signaler (effekter) digital fra en substans i vann til nytt vann. Senere er disse forsøkene bekreftet mange ganger og er nå mulig og gjøre også for privatpersoner.

 

Skriv din egen omtale

Kun registrerte brukere som har logget inn kan skrive omtaler. Vennligst log inn eller register deg!

Produkttagger

Bruk mellomrom for å skille tagger. Omgi setninger med apostrof (').

Tilleggsinfo

ProdusentUno Vita AS
MomsklasseMomspliktige varer 25%

Dette er en erstatning for salgsproduktene