EMF kjøpe/leie målepakke 1

Kr  4 990

Tilgjengelighet: På lager

Bli den første som omtaler dette produktet

Oversikt

EMF kjøpe/leie målepakke 1 - komplett pakke for måling av all vanlig stråling

Pakken består av ES24 stråleindikator (måler elektriske felt, magnetfelt og trådløs/radio signaler opp til 10 GHz), MicroAlert2 EMF varsler (rimelig og fint apparat som du kan la stå på kontinuerlig når du er ute og beveger deg eller ønsker å ha kontroll med trådløs radiostråling der du oppholder deg over tid). EMF varsleren lager små pipelyder når strålingen går over grensen du har satt. Du kan justere grensen den sier ifra på siden med "sensitivitet" knappen og skrur du den mot høyre blir den mer sensitiv. Vi anbefaler generelt at streken på skruknappen går på linje horisontalt med streken som går rundt apparatet (du forstår det når du ser det). Da vil MicroAlert2 si ifra når strålingen begynner å bli intensiv men ikke når det "bare" er vanlig bakgrunnsstråling i en by. Ønsker du å justere apparatet mer eksakt kan du bruke ESI24 som standard for når du vil apparatet skal varsle. Det følger med en enkel "quick start guide" til ESI 24 på engelsk. Der vil man i tillegg til å se hvordan må slår den av og på også se hvor mye stråling man får ettersom det lyser opp en eller flere lysdioder (grønne, gule og røde) og i høy oppløsingsmoduset for radiostråling (RF) kan man få relativt presise toppverdier for denne typen stråling. ESI 24 måler trådløs stråling helt opptil 10 MHz. 

Tips! La gjerne måleren stå på (når du har skrudd apparatet på kan du holde på knappen inne et par sekunder for å slå av lyden). Generelt er det flere føre var grenser som vi anser som optimale å kunne holde seg under men det er vanskelig. Så noen grove tips om styrken i trådløsstråling. Det er to verdier som ofte fremkommer og det er "peak" (toppene) og kontinuerlig stråling. ESI24 viser strålingen slik den er hele tiden men i "high resoltuion mode" ser man bedre toppene. Vanligvis registrer man toppene for å vite hva man "egentlig" blir utsatt og det er disse tallene vi forholder oss til primært. Sekunderært ser man på kontinuerlig stråling, hvis den også er høy er det uvanlig og uheldig.

Tips til tolkning av målerverdier for ESI24 i radio modus "high resolution mode" målt i µW/m² (mikrowatt pr. kvadratmeter):

15 µW/m² akseptert av alle standarder for å være trygt og oppholde seg i over tid
40 µW/m² her er det flere studier som har vist negative tendens ved opphold over lang tid 
100-300 µW/m² her de fleste av føre var forskningsprogrammene som anser at opphold over lang tid forventes å gi negative konsekvenser
1000+ µW/m² i nivåer over 1000 microwatt pr. kvadratmeter er i flere forskningsprogrammer mange som opplever negative effekter kortsiktig (samme dag)
10.000 µW/m² eller 10 mW/cm2 eller mer vil man kunne kjenne og måle varmeeffekter så her er man over i et området der selv operatører, industrien med mer ikke vil motargumentere at så intensiv stråling gir umiddelbare effekter

Skitten strøm. Videre inneholder pakken Uno Vitas skittenstrømmåler som måler høyfrekvent støy på el nettet (populært kalt skittenstrøm). Vanligvis har kuset mange kretser eller kurser som det også omtales. Eksempel er kjøkken, bad, stue, soverom osv. Skittenstrømmåleren er svært enkel i bruk; man setter den i kontakten i alle rom og det man antar er en kurs (noen ganger vil rom som ligger ved siden av hverandre ha samme kurs) og noterer måleresultatene som oppgis i mV (millivolt). Du vil relativt raskt se hvilke kontakter som har for høye nivå og ser man at stue og soverommet ved siden av har samme måleresultater kan man regne med det er samme kurs. Ideelt nivå er under 25 mV i alle oppholdsrom. Nivåer over 50 mV er uønsket og bør reduseres. Hvis du måler 400 mV og får redusert dette til halvparten eller bedre (under 100 mV), er det en klar forbedring selv om det ikke er optimalt. Når det gjelder skittenstrøm må man forsøke å redusere støykildene (les mer om dette produktomtalen) og så kompensere med skittenstrømfilter i der verdiene er høye. Får vi oppgitt mV tallene for de ulike kursene og/eller rommene kan vi foreslå et antall filter som vil forventes å redusere skittenstrømmen vesentlig. 

Pakken leveres med en returlapp slik at du kan returnere pakken bortsett fra MicroAlert2 EMF varsleren som du beholder. 

Betingelser for anskaffelse av EMF kjøpe/leie målepakke 1:

  1. Du kjøper pakken og kan bruke den fritt i 1 uke 
  2. Du får med en returlapp slik at du fritt kan returnere pakken (med unntak av MicroAlert2) 
  3. Du beholder MicroAlert2 EMF varsleren slik at du blir varslet om strålingen stiger eller endrer seg vesentlig der du oppholder deg
  4. Når Uno Vita har mottatt returpakken i 100% uskadet stand, i original emballasje med all original dokumentasjon i god stand krediterer vi deg kr. 3100 og tilbakebetaler beløpet til din konto (går automatisk tilbake til kontoen du betalt pakken med)
  5. Har du ikke postlagt pakken (den er sporbar) innen 1 uke etter at du mottok den er varene dine og du har ikke lenger returrett med pengene tilbake mulighet

Priser: Du kjøper pakken for kr. 4.990 (og har allerede spart over 300 kroner i forhold til å kjøpe apparatene hver for seg). Velger du å beholde hele pakken er dette samlet pris for alle apparatene. Velger du å returnere pakken betaler du for MicroAlert2 EMF måleren (kr. 1390), samt 500 kroner for 1 ukes fri bruk av apparatene (totalt for kjøp og leie kr. 1.890). Returnerer du pakken med den sporbare returlappen innen 1 uke vil vi kreditere deg kr. 3100 og automatisk refundere beløpet.

Oppsummert om tilbudet. Du kan med andre ord anskaffe deg en målepakke og få målt omgivelsene dine for en rimelig penge, samt få et enkelt lite apparat som MicroAlert2 til odel og eie slik at du kan ha en viss kontroll også i fremtiden om hvor mye trådløs stråling det er i dine omgivelser. Er du fornøyd med pakken og vil beholde den, trenger du ikke gjøre noe og kun unnlate å returnere pakken innen fristen. Ved bestilling av pakken akspeterer du også vilkårene ovenfor.

 

Obs! Vi gjør oppmerksom på at vi vil ha 1 stk. målepakke 1 tilgjengelig for kjøp med returmulighet, slik at er pakken ute vil vi vente inntil 1 uke (for å se om pakken er postlagt) før vi eventuelt sender ut en ny. Er pakken returnert vil du få pakken tilsendt med en ny MicroAlert2 EMF måler. De betyr at de to andre måleapparatene kan være brukt 1 uke når du får dem, men de vil være som nye i motsatt fall leveres nye apparater.

 

 

 

Detaljer

Skriv din egen omtale

Kun registrerte brukere som har logget inn kan skrive omtaler. Vennligst log inn eller register deg!

Produkttagger

Bruk mellomrom for å skille tagger. Omgi setninger med apostrof (').

Tilleggsinfo

ProdusentUno Vita AS
MomsklasseMomspliktige varer 25%

Dette er en erstatning for salgsproduktene

Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere