Personlig behandlingsutstyr

I denne kategorien finner vi utstyr som med fordel kan brukes til egenbehandling. Utstyret kan også benyttes på klinikker.

Rutenett  Liste 

TimeWaver Home versjon 2

Tilbudspris Kr  28 000

Kr  30 200

Monicor – energimedisinsk utstyr for helsekontroll og behandling

Kr  29 875
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

ALMAG-2 kontinuerlig pulserende magnetfelt terapi

Tilbudspris Kr  25 000

Kr  28 900

Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

InfraCare infrarød lampe

Kr  3 625
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Laspot håndholdt laser – moderne fysioterapi

Tilbudspris Kr  6 250

Kr  6 700

Triomed CGI

Kr  4 900
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Aquatone Pro

Kr  9 600
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Aquatone 2

Kr  4 900

Biomag Lumina FS pulserende magnetfelt terapi (PEMF)

Kr  21 750
Estimert leveringstid er 3-10 dager (forhåndsbestilling)

Rutenett  Liste 

Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere