<

Stråling

Du er elektriskKroppen din er et elektrisk system, og funksjonen i alle celler er 100 % avhengig av at ditt elektriske system fungerer og at kommunikasjonen går uforstyrret. Essensiell elektromagnetisk kommunikasjon i kroppen blir påvirket av alle elektriske felt, for eksempel jordens egne «frekvenser», solstråling og mobiltelefoner. Menneskeskapt stråling har økt flere millioner ganger de siste 20 årene. Verdens Helseorganisasjon (WHO) kom i 2011 med en uttalelse om at «bruk av mobiltelefon kan synes å være kreftfremkallende». Studien var et samarbeid mellom 14 land og 31 forskere. WHO anser nå mobiltelefonbruk til å tilhøre samme klasse «giftighet» som bly, bileksos og kloroform.

Uno Vita leverer måleapparater for hjemmebruk og profesjonelle, beskyttelse og skjerming, samt ulike systemer for å forbedre det elektormagnetiske miljøet. Dessverre bygger teleselskapene, firmaer, skoler, militære, politiet, naboen og omgivelsene ofte ut kraftige strålekilder som også påvirker miljøet der du oppholder deg (jobb, hjemme, skole, osv.). Uforklarlig hodepine, redusert søvnkvalitet og liknende kan skyldes at en ny, kraftig kilde (for eksempel en mobilantenne som sender stråler inn i soverommet ditt) er installert. Det er viktig å vite hva du blir utsatt for, slik at du kan beskytte deg. Protester hvis din arbeidsgiver vil at du skal bære trådløs teknologi på kroppen. 

Nye lover begrenser bruk av Wi-Fi der barn oppholder seg
International Agency for Research on Cancer (IARC) og WHO (Verdens helseorganisasjon) har klassifisert stråling fra mobiltelefoner og trådløse nett (Wi-Fi) som «mulig kreftframkallende» og ber oss være forsiktige med bruken. Frankrike, England og Canada har innført lover som forbyr og begrenser bruk av Wi-Fi i barnehager og skoler. Tyskland anbefaler ikke å installere Wi-Fi i skoler, og listen med land vokser. Sveits, Italia, Frankrike, Luxemburg, Bulgaria, Polen, Ungarn, Israel, Russland og Kina har vedtatt nye grenseverdier for hva som er tillatt. De er vesentlig lavere enn de norske. Studier viser urovekkende sterk sammenheng mellom trådløs stråling og sykdommer/tilstander som leukemi (blodkreft), forhøyet kronisk stress, økt histaminproduksjon, redusert melatoninproduksjon, hjertearytmier og sirkulasjonsforstyrrelser, muskel- og skjelettsmerter, hodepine og søvnvansker. Les mer om EMS, EMF, høyfrekvent (trådløs), lavfrekvent elektrisk, magnetfelter og forskning omkring stråling

 

Stråling

Rutenett  Liste 

Vare 1 til 20 av totalt 58

Side:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Spinor Vernada Geo

Kr  2 890 Fra Kr  2 625

Spinor Vernada Geo EMF beskyttelse for hele huset
Spinor beskyttelseteknologi mot skadelig stråling (EMF). 

Studier viser at den torsjon felt («et vridd felt» rundt elektromagnetisk kilder) stråling fra mobiltelefoner (trådløse telefoner og annen trådløs teknologi) er viktig negativ som påvirker vår menneskelige helse. Spinor produktene fjerner «vridningen» (torsian feltet) og reduserer dermed den negative effekten (dette er målbart med spesialutstyr). Langvarig eksponering av torsjon (informasjon) fra av trådløs teknologi som mobiltelefon kan forverres en svekket helsetilstand, gi hodepine, slapphet, svak syn og hukommelse, søvnforstyrrelser, reduksjon av blod nivåer av leukocytter og lymfocytter og immunrelatere lidelser. Forskning tyder også på at «vridde felt2 det påvirker det endokrine og reproduktive system. Barn og gravide kvinner er mest sårbare for virkningene av torsjon (informasjon) felt. Spinor enhetene nøytraliserer de skadelige effektene fra strålingen fra mobiltelefon (MP3-spiller, bærbare mm) og skaper en biologisk trygt område rundt en de elektroniske enhetene.

Spinor Verdana Geo nøytraliserer effekten av vridde elektriske felt (torsian felter) i hele huset (alt utststyr som er koblet på samme sikringsboks. Har man et stort hus med flere sikringsskap trenger man ett styk Verdana Geo pr. fase (sikringsboks i dette tilfellet). Man trenger med andre ord kun 1 stk. for å dekke ett hus, med mindre huset har flere uavhengige sikringsskap. Da trenger man fler.

Powerwatch 
Microwave News
Grenseverdier i ulike land
Safe Living opplæring
Les om Torsjonsfelt her!

Les mer

Medical Earthing jordingsspyd med kabel

Kr  450,-

Medical Earthing jordspyd
Spydet er ca. 30 cm og solid og ordentlig. Spydet bør settes i bakken før det blir tele i bakken ellers må man bruke drill med langt bor for å få det ordentlig nedi. Kabelen er på 7.6 meter, med spesialtilpasset hun kontakt for Medical Earthing godkjente jordkabel (den er i underkant av 5 meter) med sikkerhetsmotstand (leveres med Medical Earthing laken og matter).

Norges beste og helt sikre jordingslaken i ren økologisk bomull
Uno Vitas økologiske jordingslaken inneholder 3 % sølvtråder innvevd i økologisk og behagelige bomull. Uno Vita er Norges eneste distributør av egenutviklede profesjonelle jordingsprodukter.
Vi leverer jordingslaken av topp kvalitet. Jordingslakene er sikre i bruk og har spesialutformet, norsktilpasset jordingstilkobling. Våre jordingslaken er standard 150 X 230 cm og har en knappekontakt i enden av lakenet på en «svart lapp» som du fester til medfølgende sikker medisinsk jordingskontakt (Medical earthing). Du kan kjøpe et jordingsspyd i tillegg hvis du foretrekker den løsningen. Dette gjelder alle våre jordingsløsninger.

Teknologien forbinder din kropp med jord (bakken)
En av våre spesialiteter er jordingslaken, -yogamater, -matter, -elektroder, -spyd, jording, jordingskontakter og -kabler og «barfotteknologi”  i alle former hører hjemme i kategorien elektromedisin eller mikrostrømterapi.  I andre land selges disse helsebringende produktene under navn som «grounding», «barefoot» eller «earthing». Uno Vita AS er Norges eneste distriutør av jordingsprodukter etter disse prinsippene, og vårt merke kalles ”Medical Earthing”. Våre jordingsprodukter vil fortsettes å utvikles og pakker med sikkerjordingsplugg, elektroder for punktbehandling er allerede tilgjengelig. Jordingsyoga og Tai Chi matter vil komme om ikke lenge, da mange etterspør dette.

Årsakene til at vi har utviklet et eget merke og egne jordingsprodukter, er at vi ønsket å tilby riktig pris, høy kvalitet, økologisk bomull i lakene og 100 % sikre kabler og plugger som trygg kan brukes i en europeisk 223 volts jordet kontakt eller kobles til jordspyd.  Våre jordingskontakter har to klare fordeler framfor importerte løsninger som selges av andre firmaer, ikke har. Uno Vita leverer standard med alle systemer en ”hann-kontakt” (jordingsplugg) produsert etter *IECEE-standard (IECEE = International Commission on the Rules for the Approval of Electrical Equipment).

Jordingspluggen inneholder en motstand på 100 000 Ohm (kΩ) noe som sikrer at det ikke KAN å gå høy spenning gjennom kabelen uansett om det skulle være en jordfeil, lynnedslag i husets elektrisitetsnett eller om brukeren skulle komme i skade for å benytte et elektrisk apparat i senga med en elektrisk feil.  Videre befinner jordforbindelse seg kun på siden av pluggen. Det betyr at den ikke har noen «ben» som kan stikkes inn i en strømførende kontakt, i motsetning til de amerikanske «bananpluggene» som kan puttes i feil hull og heller ikke har en motstand (beskyttelse) i kabelen.

* Schuko-plugger er utformet etter europeisk standard CEE 7/4, som brukes i hele EU, hvor samme system som i Norge brukes)

Feil & fakta om jording av mennesker.

Påstand 1. Det er farlig å bruke Medical Erting jordingslaken eller tilhørende utstyr, fordi du kan få en høy strøm igjennom kroppen.  Dette er ikke mulig på grunn av systemets innebygde sikkerhetsmekanismer. Et eksempel: Skulle du av en eller annen grunn klare å koble lendingen til en strømførende 230 volts kilde, er det teoretisk kun mulig å få tilført maksimalt 0,529 Watt eller 0,0023 MA (milliampere) eller 2,3 µA (mikroampere)  hvilket er helt ufarlig for mennesker. Medisinsk godkjente (CE) behandlingsapparater som TimeWaver Frequency leverer helsebringende, elektromagnetiske frekvenser/bølger på 0-1000 µA i et bredt frekvensområde. Dette har godt dokumenterte helseeffekter som tilsvarer å være i kontakt med bakken. Det er riktig at er man ute i tordenvær, og et lyn slår ned i hodet, vil man kunne få alvorlige skader som kan være dødelige. Årsaken er at det der ikke finnes noen sikkerhetsmekanismer som en Medical Earthing jordkontakt som hindrer at høy spenning kan passere gjennom kroppen. Folk flest vet at sitter de i en bil med gummihjul, kan ikke lynet gå gjennom kroppen fordi gummi er en isolator (det har så stor motstand i Ohm at det ikke går strøm gjennom).

Påstand 2. Det er skadelige å bruke jordingslaken eller jordingsmatter fordi elektriske «de elektriske feltene vil samles mot dette stedet». Dette er ikke riktig og tilbakevist og forklart grundig for flere år siden av Gaétan Chevalier, Ph.D., and James L. Oschman, Ph.D. i dokumentet: Understanding Earthing (Grounding), les dokumentet hvis du ønsker mer presis og en faglig bedre forklaring enn vår som ikke er skrevet av folk på doktorgradnivå. Det er riktig at elektriske (statiske eller direkte strøm) ladninger vil søke bakken. Det er derfor vi kobler elektrisk utstyr (PC, kabel TV osv.) til jord. Da blir utstyrets elektronikk eller kabel TV ikke forstyrret av elektrisk støy og felter og fungerer stabilt. Hvis teorien om at «feltene ble samlet i utstyret» eller jordingslaken, matte osv. var riktig ville motsatt effekt oppstått. Det er en av grunnene til alt medisinsk utstyr må være jordet, det er derfor det alltid har vært et krav om jording av kabling til bad og kjøkken. Logikken er enkel, med en gang (strøm beveger seg med lysets hastighet i et vakuum litt saktere under andre forhold) en elektrisk leder er koblet direkte til jord (som en jordingslaken eller en jordingsmatte) vil potensialet utliknes mot jord. Det er altså ingen elektrisk ladning i lakenet så lenge det er jordet. Derimot viser dokumenterte kontrollerte studier at bakken (jord) avgir en svak strøm i retur på i området 100-250 µA (mikroampere), hvilket er i kroppens naturlige «vindu» og har vist seg å ha en rekke gunstige effekter. Se forskningslenker lengre ned i dokumentet.

Fakta & forskningsresultater

Bakkekontakt er godt for deg! Forskning tyder på at det kan gi helsegevinster å være i direkte kontakt med jord. Våre forgjengere har alltid vært i kontakt med jord, noe som ikke ble endret før noe få tusen år siden og som ble endret mer dramatisk med innføring av gummisåler, nylon belegg, utbygging av elektriske nett og livsstil på 1950 tallet. Siden den gang har sykdommer som kreft, hjerteinfarkt, diabetes og ulike livsstil sykdommer vokst i takst med utbyggingen av elektriske nett og teknologier.  I dag er vi i kontakt med jord nesten bare om sommeren når vi er barbeint (i det minste i nord Europa), hvilket betyr at vi svært sjelden får overført elektroner, mikrstrømmer og synkroniserende frekvenser fra jorda (herunder Schumann resonansen). Jording det enkleste og mest naturlige metoden du kan bruke for gjenopprette kontakten med jord.

Studier av en gruppe personer som sov jordet i 1 (de fleste effektene oppstår vanligvis etter +30 dager) til 50 dager og personer som var jordet fra 40 minutter og oppover, vister bl.a. følgende:

 • Blodet flyter bedre og klumper seg ikke så lett. Dette kan redusere risikoen for en rekke alvorlig sykdommer som bl.a. hjerteinfarkt vesentlig
 • Redusert utskillelse av urinsyre etter trening, som å indikere mindre nedbryting av protein
 • Hjerteanalyser av type HRV/EKG viser redusert stress og mer parasympatisk nerveaktivitet
 • Personer som sov jordet fikk redusert blodsukker (helsemessig gunstig og motvirker bl.a. diabetes), bedre mineralbalanse og indikasjoner på en mer gunstig hormonproduksjon
 • Personer som trenger har såre muskler, regenerer raskere når de sover jordet
 • Jording reduserer betennelser
 • 85 % sovnet fortere når de var tilvendt jordingslakenet
 • 93 % sov bedre hele natten og følte seg mer uthvilt neste dag selv ved korte søvnsyklus
 • 82 % opplevde reduksjon i muskelstivhet generelt
 • 74 % opplevde reduksjon eller bortfall av smerter gradvis uten bruk av medikamenter
 • 78 % opplevde bedre helse og økt velvære sett ved å sove jordet

Uno Vita anbefaler alle klienter på Klinikk for Integrert Medisin å benytte jordingslaken. Jording har blant annet vist seg å motvirke klumping av røde blodlegemer, noe som skjer hvis man for eksempel har for lite antioksidanter i blodet (vitamin C). Siden jording tilfører elektroner, virker det omtrent (ikke presist men relevant), som å innta antioksidanter. Dette kan motvirke utvikling av hjerte- og karsykdom, samt bidra til bedre oksygendistribusjon i kroppen, noe som kan ha gunstig effekt også mot flere andre lidelser. Det har også vist seg gjennom forskning de siste 100 år at mennesker er helt avhengig av frekvensene fra jordfeltet. En av de essensielle frekvensene («svingende elektriske felt») som bidrar til bl.a. synkronisering av hjernebølger og signalering i hormonsystemet er nevnte Schumann resonansen.  Sitter du låst inne i menneskeskapte elektriske felt og eller på annen måte er avskjermet fra Schumann resonansen blir du syk.  NASA og det russiske romfartsprogrammet er svært klar over dette og har med seg Schumann resonatorer ut i rommet for at astronautene skal opprettholde søvnrytme med mer. Les mer om effekten av Schumann resonansen her!

Uno Vita leverer EarthCalm produktene som inneholder resonatorer som svinger i takt med Schumann resonansen og bidrar til å redusere de negative effektene av elektriske felter og apparater.

Nedenfor finner du noen studier og kilder samt noen lenker om tema:
PubMed
Earthing Institute
Groundology
HeartMD Institute
Google Scholar om Geomagnetiske felter mm


Les mer

Spinor Forpost - EMF beskyttelse

Kr  413,- Fra Kr  393,-

Forpost-1 beskyttelse for elektromagnetisk uhelding stråling der du er!
Forpost-1 har Spinor beskyttelseteknologi. Den runde enheten kan du ha med deg der du er, tog, buss fly, bil og/eller plassere den mellom deg og PC eller annet trådløst utstyr. Når feltvridningen (torisan felt) nøytraliseres reduseres også den negative effekten slike felt har på kroppen. Spionor og Forpost har i motsetning til mange produkter på markedet en målbar effekt (krever et avansert apparat).

Spinor beskyttelseteknologi mot skadelig stråling (EMF)
Studier viser at den torsjon felt («et vridd felt» rundt elektromagnetisk kilder) stråling fra mobiltelefoner (trådløse telefoner og annen trådløs teknologi) er viktig negativ som påvirker vår menneskelige helse. Spinor produktene fjerner «vridningen» (torsian feltet) og reduserer dermed den negative effekten (dette er målbart med spesialutstyr).

Langvarig eksponering av torsjon (informasjon) fra av trådløs teknologi som mobiltelefon kan forverres en svekket helsetilstand, gi hodepine, slapphet, svak syn og hukommelse, søvnforstyrrelser, reduksjon av blod nivåer av leukocytter og lymfocytter og immun relatere lidelser. Forskning tyder også på at "vridde felt" det påvirker det endokrine og reproduktive system. Barn og gravide kvinner er mest sårbare for virkningene av torsjon (informasjon) felt. Spinor enhetene nøytraliserer de skadelige effektene fra strålingen fra mobiltelefon (MP3-spiller, bærbare mm) og skaper en biologisk trygt område rundt en de elektroniske enhetene.

Les mer her!

Les mer

PHIWAVES grafen 5G personlig beskyttelse

Kr  2 988

PHIWAVES grafén 5G personlig beskyttelse 
PHIWAVES gir personlig beskyttelse mot helseskadelig elektromagnetisk stråling, der du er.
PHIWAVES grafén er en toppmoderne enhet som inkorporerer supermaterialet grafen og laserteknologi, som sammenliknet med tidligere teknologi forbedrer ytelsen og beskyttelsesradiusen vesentlig. Produktet beskytter oss mot elektromagnetiske strålingen trådløse nettverk, datamaskiner, telefonantenner, radarer etc. Blir man eksponert for elektromagnetisk forurensning (trådløse nettverk etc.) om natten anbefales det å plassere PHIWAVES-grafen under puten eller så nært som mulig. Teknologien er kompatibel og forsterker effekten av øvrige Pranan produkter

Obs! Leveres foreløpig med Spansk manual og Norsk/Engelsk er i produksjon. Krever egentlig lite intruksjons, men er her noen tips:

Ha gjerne Phiwaves nær kroppen, legger du den foran deg så ha den mellom deg og strålingskilden. Enheten virker best stående vertikalt. Har du mobilen i en innerlomme i jakken (ikke mot hjertet), så legg Phiwaves innenfor (slik at den er i mellom kroppen og mobilen eller annen kilde). Legg den gjerne under hodeputen og ha den på kroppen eller i umiddelbare nærhet så ofte du kan. Du har normalt brikken (hologrammet) ut fra kroppen. Blir den våt (anbefales ikke), så tørk godt av den og la den lufttørke.

Beskyttelse og funksjoner

 • Beskytter oss mot negative effekter fra elektromagnetisk stråling fra trådløse nettverk, datamaskiner, mikrobølger, elektriske nettverk, telefonantenner, radarer, satellitter, med mer.
 • Beskytter oss mot elektromagnetisk forurensning når vi reiser i fly, tog, elbiler med mer.
 • Beskytter oss også mot uheldig jordstråling (geomagnetiske felt).
 • Enheten påvirker ikke kvaliteten på trådløs kommunikasjon.
 • Den varer hele livet ut forutsatt at den ikke blir fysisk ødelagt.
 • Pranan-teknologien er passive omformere og feltgeneratorer og lagrer ingen data.
 • Enheten starter automatisk når den kommer i kontakt med elektromagnetisk stråling.
 • Den krever ingen type vedlikehold.
 • Den er portabel

PHIWAVES grafén inneholder grafén og avansert laserteknologi, noe som gjør den spesielt effektiv til beskyttelse av stråling sammenliknet med konkurrerende produkter på markedet

Anbefalt bruk

Ta den med deg der du er (alltid, du vet aldri med sikkerhet hvor mye stråling du blir utsatt for). Hvis det er elektromagnetisk forurensning (Wi-Fi, elektriske nettverk etc.) i rommet der vi sover, anbefales det å legge det under puten. PHIWAVES-grafen enheten erstatter ikke PHIONE mobilbeskyttelse, tvert imot er de komplementære og forsterker effekten av hverandre. PHIIONE bør plasseres på mobiltelefonen da den ofte er i umiddelbar nærhet av hjernen og hørselen. PHIWAVES gir en mer generell beskyttelse i ca. 120 cm diameter for uheldig stråling generelt sett. Det anbefales forebyggende å benytte begge deler daglig.
PHIWAVES-grafen fungerer best jo den plasseres kroppen. Ha den i enn lomme, skjorte, jakke eller tilsvarende. Et annet alternativ er å ha den i lommeboken eller i vesken. Det anbefales likevel ikke å ha enheten lommebøker eller vesker av naturlig skinn da disse kan bidra til å redusere effekten av enheten.

Teknisk informasjon

 • Funksjonell radius: ca. 120 cm i alle retninger
 • Dimensjoner: 56 x 36 x 5,4 mm.
 • Vekt: 30 gr. ca.
 • Den påvirker ikke kvaliteten på trådløs kommunikasjon.
 • Den varer hele livet ut forutsatt at den ikke blir fysisk ødelagt.
 • Pranan-teknologien er passive omformere og feltgeneratorer og lagrer ingen data.
 • Den beskytter oss når telefonen er på og i aktiv bruk.
 • Enheten starter automatisk når den kommer i kontakt med elektromagnetisk stråling
 • Den krever ingen type vedlikehold.
Les mer

PHIWAVES 5G grafen juvel (eksklusiv og håndlaget)

Kr  5 490
Leveringstid forhåndsbestilling er normalt 5-21 dager

PHIWAVES 5G grafen juvel (eksklusiv og håndlaget)
En toppmoderne enhet produsert med grafen- og laserteknologi, noe som forbedrer ytelsen og beskyttelsesområdet. Alt du trenger å gjøre er å ha den rundt halsen eller feste den bak på mobiltelefonen.

Dette smykket eller "juvelen" er et eksklusivt håndlaget anheng vi sjeldent har sett maken til. Produksjonsvolumene er relativt små (håndlaget) og etterspørselen har vært uventet stor. Det er tydelig at man ikke bare ønsker seg økt beskyttelse mot skadelige effekter av stråling, men også å sikre seg en kopi av dette vakre smykket. Vi vil tilbyr enklere anheng fra Pranan Technologies til en lavere pris, med ett annet design.

Egenskaper igjennom elektromagnetiske miljøforbedringer

 • PHIWAVES 5G grafen juvel bidrar til å beskytte oss mot negative effekter fra den elektromagnetiske strålingen vi kommer i kontakt med i hverdagen som trådløse nettverk, datamaskiner, mobile master, radarer, 5G, etc.
 • Den gir også beskyttelse mot elektromagnetisk forurensning når vi reiser på fly, tog, elbiler, etc.
 • Videre har den en positiv effekt mot forstyrrelser som oppstår gjennom skifte i jordens elektromagnetiske felt.
 • Enheten har ubegrenset levetid, så lenge den indre strukturen ikke er skadet.
 • De er passive transdusere (en komponent, som omdanner fra en energiform til en annen) og filtrerer eller lagrer ikke stråling.
 • Krever ikke vedlikehold.
 • Inkorporerer GRAPHENE og LASERTEKNOLOGI, noe som gjør den spesielt effektiv i beskyttelse mot stråling.

Pranan enhetene fjerner ikke stråling (les mer i del to av produktbeskrivelsen) men forbedrer det elektromagnetiske miljøet du oppholder deg vesentlig, som er dokumentert igjennom en rekke studier. Vi anbefaler alle som kan å redusere eksponeringen for skadelig stråling selv med beskyttelse. I flere studier er det brukt flere Pranan enheter (Biospace, Phione, Phiwaves osv.) fordi man har sett at det beskyttenede feltet forsterkes nå enhetene er i nærheten av hverandre.

Bruk
Du trenger bare feste den på baksiden av mobilen eller bruke den som anheng. Enheten begynner automatisk å fungere når den kommer i kontakt med elektromagnetisk stråling.

Tekniske data:
Bruksområde: 100 cm. ca.
Dimensjoner: 3,6 (diameter) x 4 cm. *
Vekt: 30 grs. aprox.
Levetid: Fortsetter å fungere hvis den holdes i perfekt stand til bruk.

Sertifisering (referert orginalt fra Engelsk):

 • PRANAN devices are certified by Tüv Rheinland according to European Directive 2001/95/EC, guaranteeing compliance with all safety requirements. 
 • Technology patented with the title “Electromagnetic radiation protection” no. CC P: ES 2401873 A1. International Patent Classification: H01Q 17/00 (2006.01) A61N 1/16 (2006.01).
 • Quality Certificate from Tüv Rheinland according to ISO:9001, with registration no.: 0.01.13341.
 • Certificate issued by Tüv Rheinland according to Directive 1999/5/EC, Annex II of the European Parliament and the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment.
 • Certified with the CE marking by Tüv Rheinland).
Les mer

EMF protection scalar wave vortex antenna

Kr  249,- Fra Kr  225,-

EMF protection scalar wave vortex antenna
Scalar wave vortex antennae that generates scalar energy field in the shape of a vortex. The antennae are suitable for EMF protection since the scalar waves cancel and neutralize the harmful EMF (the cancelation effect is relative to the area and the intensity of the overall EMF in the area). This unit is ment to be close to you, between you or your computer or simliar

Product description
Scalar waves are very efficient at canceling out the EMF thus these antennae will be a perfect EMF shield that you can place under or near the stronger EMF emitters. They can also be used to relieve stress, pain and anxiety, promote feeling of joy and happiness, vitality and general well being. Vortex antenna can be used in combination with several radionics healing devices like Lakhovsky MWO (Multi Wave Oscillator). Vortex antennae are made from copper which has been plated with 24k gold.

Dimensions

 • Diameter: 100mm
 • Thickness: 1.6mm

Les mer

Tesseract advanced cell phone EMF protection sticker

Kr  189,- Fra Kr  175,-

Tesseract advanced cell phone EMF protection sticker
Our most advanced cell phone EMF protection device featuring tesseract sacred geometry disc and organic resin with silver nanoparticles

Product information
The tesseract stickers are considered to be the most powerful and effective EMF protection devices for small appliance that we offer. The base is made from thick fiberglass disc with gold-plated copper tesseract geometry. Top side is covered with mixture of organic resin and microscopic silver particles. Tiny metallic particles in combination with organic resin for a layer of orgone generating material while the tesseract metallic geometry absorbs the EMF. These EMF protection devices are 35 mm in diameter and around 3 mm thick. They are designed to be used on larger cell phones and tablet computers. They are also hard to manufacture thus they are currently only available in blue-green color, like you can see on the picture. The intersecting line of the 12-pointed tesseract geometry cross energy fields at the centre of the circle thus the energy is concentrated at the centre of the disc. The circle acts as an aetheric pump that EMF energy from the surroundings and pushes it towards the centre.

Dimension

 • Diameter: 35mm
 • Thickness: 3mm
Les mer

Crystal grid orgone disc with MWO antennae 5G protection

Kr  480,-

Crystal grid orgone disc with MWO antennae 5G protecion
Orgone energy disc with amethyst stones and crystal grid featuring scalar wave vortex antenna and 9 Lakhovsky MWO antennae.

Product information
An advanced EMF / 5G protection orgone disc with Lakhovsky MWO and scalar wave vortex antennae. These protectors consist of a crystal grid featuring 9 MWO antennae and one larger scalar wave vortex antenna at the center. In the middle of each MWO, there is an crystal that is used to provide energy to the crystal grid setup. To date, this is our most advanced EMF and 5G protection device that is small enough to fit a pocket or purse. You can carry it around during the day or have it placed at the office desk. The tiny MWO and vortex antennae work on much lower frequencies compared to larger antennae.

Dimensions
diameter: 65mm
height: 14-15mm

Les mer

Elliptic golden ratio Lakhovsky MWO harmonization plate

Kr  380,-

Elliptic golden ratio Lakhovsky MWO harmonization plate
A completely new approach to the Lakhovsky MWO harmonization technology!

Product information
Unlike circular MWO discs, these newest MWO antennae are elliptic in shape with the golden ratio of 1.618 being a crucial part of the design. The golden ratio is reflected in the ratio between the width and length, the thickness of the rings, and the openings of the rings. The elliptic design makes it more efficient at capturing EMF and emitting a harmonization field. The shape of the emitted field will also assume the shape of an ellipse. Thus they are better at providing a harmonizing effect in a room since less of the field will be facing upwards towards the ceiling and more towards the living space. Please note that the field is concentrated in a linear way. These MWO antennae are designed to be better at providing the harmonizing field but are not a replacement for larger MWOs or Scalar Wave discs whose primary role is EMF protection. Elliptic MWO discs are properly oriented when the openings in the rings are perpendicular to the ground.

Dimensions

 • diameter: 100mm (3.93")
 • width: 161.8mm (6.37")
 • thickness: 1.6mm (0.063")

Les mer

Spinor Vernada Odo

Kr  1 990 Fra Kr  1 625

Spinor Vernada ODO EMF-beskyttelse for rom
Spinor beskyttelsesteknologi mot skadelig stråling (EMF).
Studier viser at torsjonsfelt («et vridd felt» rundt elektromagnetisk kilder)-stråling fra mobiltelefoner (trådløse telefoner og annen trådløs teknologi) er en viktig kilde til negativ påvirkning på menneskets helse. Spinor-produktene fjerner «vridningen» (torsjonsfeltet) og reduserer dermed den negative effekten (dette er målbart med spesialutstyr). Langvarig eksponering for torsjon (informasjon) fra trådløs teknologi som mobiltelefoner kan forverre en svekket helsetilstand, gi hodepine, slapphet, svakt syn og dårlig hukommelse, søvnforstyrrelser, reduksjon av blodets nivåer av leukocytter og lymfocytter og forverring av immunrelaterte lidelser. Forskning tyder også på at «vridde felter» påvirker det endokrine og reproduktive systemet. Barn og gravide kvinner er mest sårbare for virkningene av torsjons (informasjons)-felter.

Spinor-enhetene nøytraliserer de skadelige effektene av strålingen fra mobiltelefoner (MP3-spillere, bærbare enheter m.m.) og skaper et biologisk trygt område rundt de elektroniske enhetene. Spinor Verdana ODO nøytraliserer effekten av vridde elektriske felter (torsjonsfelter) i hele det rommet du oppholder deg i. ODO er siste skudd på stammen fra det meget dyktige utviklingsmiljøet i Ukraina.
Stadig nye strålingskilder, som 5G (femte generasjons mobilnett), oversvømmer vårt miljø

Vi hører daglig om den strålingen vi har rundt oss og som kan påvirke oss; den kan påvirke immunforsvaret vårt og skade DNA-et. Signalene i form av mikrobølgestråling, inkludert Wi-Fi, G4 og G5, signalene fra TV-en og fra smartmålerne våre, er «synderne». Ved å ta kostnadseffektive og fornuftige forholdsregler kan vi redusere den effekten strålingen har på kroppen. Spinor-teknologien reduserer den negative spinneffekten som dannes i forbindelse med elektrisk og trådløs elektromagnetisk stråling (EMF).
ODO-enheten bidrar til å redusere effekten av stråling fra Wi-Fi-rutere, trådløse nettverk generelt (inkludert mobilsignaler) samt geopatisk stråling (uheldig jordstråling). Vernada ODO fungerer innenfor veggene på et rom eller et kontor, eller i bilen, i fly og jernbane, og har et større virkeområde enn Spinor Forpost 1. Fordelen med denne modellen (ODO) sammenlignet med Vernada Geo er at den ikke trenger å være tilknyttet husets elektriske nettverk. Ulempen er at den kun harmoniserer det rommet den er plassert i. Vernada ODO brukes til å eliminere den negative effekten av basestasjoner for mobiltelefoni ved at man plasserer den i umiddelbar nærhet av en basestasjon eller på selve basestasjonen. Dette vil være til fordel for alle i omgivelsene rundt basestasjonen, gjør ingen skade på basestasjonen og påvirker ikke sendingene. Det bør være enkelt å få godkjennelse til å plassere en ODO ved en mast, da teleselskapene lett kan verifisere at enheten ikke har noen negativ påvirkning på deres tjeneste.

Enviromental Health Trust
Powerwatch 
Microwave News
Grenseverdier i ulike land
Safe Living opplæring

 

 

Les mer

Shungite mobile phone protection sticker

Kr  98,-

Shungite mobile phone protection sticker

Material: regular shungite
Style: polished
Easy to attach
Size: 15х25х3 mm (0,6*1*0,12 inches)
Weight: 5 grams (0,011 pounds)
Please, be advised that all pictures are for illustrative purposes only.

ABOUT CELL PHONE PLATES
Phones, computers and other modern gadgets are the main source of electromagnetic radiation. In order to protect yourself you can use shungite phone plates. They create a protecting field around you and diminish the negative impact on your body. The great advantage of shungite plates is that they are very convenient in usage and can be easily attached to your phone or phone case.

Shungite is believed to have the ability to absorb  dangerous frequencies from EMF radiation. The reason that Shungite is believed to be able to do this is due to the fullerenes inside. Almost no materials in the world contain these fullerenes, which are hollow, pure carbon, molecules. These unique molecules are what scientists believe give shungite the ability to block EMF radiation. In fact, the group of scientists who discovered fullerenes collectively won a Nobel prize in the late 1990s. Until fullerenes were found to be in Shungite, their existence in nature wasn’t even proven.

Les mer

Utsolgt

Polished shungite cell phone stand for EMF protection

Kr  649,-

Polished shungite cell phone stand for EMF protection
Shungite phone stand for comprehensive EMF protection

Material: Regular shungite
Weight:  550 grams
Size: 100 x 80 x 30 mm 
Please, be advised that all pictures are for illustrative purposes only. 
 
In order to cancel negative influence of cell phone radio waves you can use a special shungite phone stand. Scientific researchers have shown that shungite is able to block electromagnetic radiation and significantly weakens its impact on the body. Various experiments have proved that it absorbs up to 98% of electromagnetic radiation while keeping signal intact. In the modern world we can hardly imagine our life without a cell phone, but it has become possible to extremely decrease its negative influence on our health with the help of shungite phone stands. The protective shungite phone stands are made of the purest shungite, which is mined in the Zaghoginsky deposit. By using these items you can easily protect yourself from the cell phone’s radiation. As a result, you will enhance the state of your nervous system and the condition of the bio-field as well as improve your overall health. Never forget to care about yourself and remember that shungite phone stands are an irreplaceable protection against the invisible enemy – electromagnetic radiation.

Shungite as a natural protection
If you notice at least one of the signs, it would be wise to consult with a doctor as well as to try shielding yourself. There are multiple ways to reduce harmful influence and protect you from EMF and geopathic stress. The simplest one is to minimize the usage of your electronic devices. However in our age of sophisticated technologies it seems to be impossible. We can’t imagine our life without smart phones and computers. But we can make their usage safer and less harmful for health. The most efficient and cheapest way to reduce radiation influence is shungite. The stone is widely known by its absorbing and protecting properties. Shungite is a natural geomagnetic material with a strong screening effect neutralizing high frequency and microwave frequency electromagnetic radiation. One more significant advantage of shungite stones is that they don’t have date of consumption, you can use them unlimitedly. The only thing you need to do in order to maintain their efficiency is cleaning and charging your stones on regular basis.

Who's shungite for
Broadly speaking, almost every person needs to have shungite stone. We surround ourselves by electronic devices and need to be protected from negative energy impact and potentially dangerous electromagnetic waves. There is a wide array of options how to use shungite stone for EMF protection and geopathic stress reduction, so everyone can choose the most appropriate one.

Les mer

Elite shungitt anheng "flower of life" EMF-beskyttelse

Kr  179,-

Elite shungitt anheng "flower of life" for EMF og chakra beskyttelse 
Shungite halskjeder og anheng for bedre beskyttelse mot stråling og geopatisk stress (uhelding jordstråling). Bruk av shungitt stein halskjeder og pendants på daglig basis kan lindre smerter i nakken og hodet. Shungite anheng er en bestselger markedet. Bruk av shungite anheng er en god måte til og bidra til å beskytte ditt biofelt  mot skadelig EMF-stråling På grunn av nær beliggenhet til nakke og hjerte kan anhenget ha en positiv innvirkning på kardiovaskulær system; forbedre blodsirkulasjonen og funksjonen av immunsystemet. For å sikre best mulig personlig beskyttelse og "shungitt helbredende energi" anbefaler vi at du bærer ditt shungite anheng daglig. Vær imidlertid oppmerksom på at det er bedre å fjerne det i dusjen, badekar eller svømmebasseng hvis du vil beholde sin naturlige skjønnhet og glans over tid.
Vekt: (7-10 gram)

Les mer

Utsolgt

PHIONE 5G - grafén mobilbeskyttelse

Kr  1 668

PHIONE grafén 5G mobilbeskyttelse
Reduserer negative effekter fra trådløs stråling


Funksjoner.
Teknologien er godt dokumentert og nylig oppgradert med det patenterte grafen materialet som gjør den virkelig effektiv mot den elektromagnetiske strålingen også fra siste generasjon mobiltelefoner og kommende 5G.

 • Den påvirker ikke kvaliteten på telefonoperasjonen.
 • Den varer hele livet ut forutsatt at den ikke blir fysisk ødelagt.
 • PHIONE-teknologien er passive omformere og feltgeneratorer og lagrer ingen data.
 • Den beskytter oss når telefonen er på og i aktiv bruk.
 • Enheten starter automatisk når telefonen er på.
 • Den krever ingen type vedlikehold.
 • Den kan flyttes når du anskaffer ny mobil.

Bruk
Den kan sitte på baksiden av telefonen (standard) eller du kan også bruke den som et anheng rundt halsen. Enheten kommer automatisk i drift når den kommer i kontakt med elektromagnetisk stråling.

Tekniske detaljer:
Dimensjoner: 22 x 36 x 2,5 mm.
Vekt: Ca. 5 g.
Funksjonell radius: Ca. 70 cm i alle retninger
Trenger ikke vedlikehold og varer livet ut så sant den ikke fysisk skades og er således en god investering

Om Grafén
Grafén er omtrent 200 ganger sterkere enn stål og er et materiale som består at ett enkelt lag av karbonatomer ordnet i et heksagonalt mønster og har helt unike elektriske egenskaper.

Nøytraliserer negative effekter fra mobilstråling

 

Les mer

BIOSPACE grafén 5G-EMF områdebeskyttelse

Kr  8 900
På vei til lager

BIOSPACE grafén 5G-EMF områdebeskyttelse (ny oppgradert modell) 
Siste generasjon EMF teknologi beskytter mot elektromagnetisk stråling for bolig og kontor. Fjern emballasjen og plasser Biospace der du trenger beskyttelse mot elektromagnetisk stråling. Beskyttelsen fungerer godt innenfor virkeområdet (ca. 11 meter i alle retninger eller ca. 245 m²). Biospace beskytter oss mot elektromagnetisk stråling generelt inkludert stråling fra trådløs teknologi. Biospace aktiveres av stråling og skaper et beskyttende felt (utvidet forklarging om virkningsmekanismen lenger ned på siden). Den nye modellen har fått flere forsterkninger og mer informajon omn disse vil komme i løpet av kort tid.

Ny modell. Den nye modellen har bl.a. fått forbedret støtte for 5G og utvidet virkeområdet til ca. 11 meter i alle retninger. Flere detaljer kommer. Foregående modell er fortsatt et svært godt produkt og behøver ikke byttes ut.

Funksjoner
Teknologien er godt dokumentert og nylig oppgradert med det patenterte grafen materialet som gjør den virkelig effektiv mot den elektromagnetiske strålingen også fra siste generasjon mobiltelefoner og kommende 5G.

 • Den påvirker ikke kvaliteten på trådløs kommunikasjon.
 • Den varer hele livet ut forutsatt at den ikke blir fysisk ødelagt.
 • Pranan-teknologien er passive omformere og feltgeneratorer og lagrer ingen data.
 • Den beskytter oss når telefonen er på og i aktiv bruk.
 • Enheten starter automatisk når den kommer i kontakt med elektromagnetisk stråling
 • Den krever ingen type vedlikehold.
 • Den kan flyttes etter behov

Bruk
Plasseres normalt sentral i boligen, men gjerne i nærheten av soverommet slik at du er beskyttet når du sover.

Tekniske detaljer:
Funksjonell radius: Opptil 11 meter i alle retninger
Dimensjoner: 8,65 x 2 x 22,65 cm.
Vekt: Ca. 1 kg
Trenger ikke vedlikehold og varer livet ut så sant den ikke fysisk skades

Advarsel
Biospace enheten skal holdes vekk fra overflødig fuktighet eller varmekilder for å bevare den indre strukturen mot skade. Oppbevar enheten på et tørt sted borte fra fuktighet, svette, væsker etc.

Beskyttelse
Biospace beskytter mot negative i kroppen som produseres av (ikke-ioniserende) elektromagnetisk stråling. Dette omfatter bl.a. trådløse systemer som mobiltelefoni, antenner, repeaterbaser, Wi-Fi-nettverk, radar, strømnettet, digitale målere, smart målere (AMS) og hvilket som helst annet system som genererer kunstig stråling.

Om Grafén
Grafén er omtrent 200 ganger sterkere enn stål og er et materiale som består at ett enkelt lag av karbonatomer ordnet i et heksagonalt mønster og har helt unike elektriske egenskaper.

Les mer

Polerte og helbredende shungitt-staver

Kr  598,-

Harmoniseringsstaver av shungitt
Polerte og helbredende shungitt-staver

Helbredende massasjestaver av shungitt og kleberstein
Settet inneholder 2 helbredende staver
Materiale: Den ene harmonisatoren er lagd av shungitt og den andre av kleberstein.
Bearbeiding: Upolert
Lengde: 100–110 mm
Vekt: 480 gram

Bildene kun er til illustrasjonsformål og ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av produktet!

Om harmonisering
Shungitt-harmonisatorer har vist seg å kunne bidra til meditasjon og åndelig helbredelse. De har evne til å inngi ro, lindre angst og stress og bidra til å mildne depresjoner. Normalt er et par harmonisatorer framstilt av forskjellige steintyper som symboliserer to energipoler. På denne måten representerer klebersteinen yang-elementet og balanserer den øvre delen av kroppens energilegeme, mens shungitt-steinen representerer yin-elementet og stimulerer den nedre delen. Bruk av stavene bidrar til at livsenergien strømmer uhindret gjennom kroppen. Shungitt-harmonisatorer brukes til å balansere kroppens energisystem. Normalt lages de av forskjellige steintyper som symboliserer motsatte energipoler. Shungitt og kleberstein utgjør en optimal kombinasjon som sikrer at livsenergien strømmer uhindret gjennom kroppen når du bruker et par legende staver eller baller. Harmonisatorene er ansett som de beste shungitt-verktøyene for meditasjon og åndelig helbredelse. Healingstavene hjelper deg til å føle deg avslappet, mer effektiv og konsentrert.

Riktig bruk
Hold shungitt-staven i venstre hånd og klebersteinen i høyre. Vær oppmerksom på følelsene dine og se for deg at alle dårlige vibrasjoner og negative tanker forlater deg. Bruk stavene to ganger om dagen (morgen og kveld). Begynn med 3–5 minutter og øk deretter meditasjonstiden til 10–15 minutter.

Les mer

Polert shungittpyramide

Kr  498,- Fra Kr  438,-

Polert shungittpyramide, 10 cm høy
Pyramide av ekte shungitt beskytter mot EMF

Vekt: 650 gram
Størrelse: 10 x 10 cm
Vekt: 650 gram
Virkningsradius: 10 meter
Materiale: shungitt

Det er antatt at shungittstein i pyramideform påvirker mennesker positivt både fysisk og psykisk. De kan være et godt redskap for å beskytte hjemmemiljøet mot elektromagnetiske felt (EMF). Pyramiden skaper et beskyttende biofelt i en radius på minst 5 meter. En shungittpyramide på arbeidsplassen eller i soverommet vil derved påvirke din helse og trivsel positivt. Pyramideformen har vært populær i mange årtusener på grunn av dens ”magiske” egenskaper og symbolske betydning. Plasser shungittpyramiden i nærheten av Wi-Fi-ruteren, datamaskinen eller TV-apparatet for beskyttelse mot EMF. Den kan bidra til å styrke energifeltet ditt, slik at du oppnår indre ro og harmoni og ro i hverdagen samtidig som den er dekorativ.

Shungittpyramiden kommer i polert og upolert utgave, og begge varianter er mye brukt til beskyttelse og behandling. De har samme effekt når det gjelder EMF-beskyttelse og krystallvibrasjoner, bare utseendet er forskjellig. Det er størrelsen på shungittpyramiden  bestemmer virkningsradiusen: jo større, desto større virkningsradius, og desto bedre blir beskyttelsen pyramiden gir.

Les mer

Utsolgt

Elite shungitt anheng for EMF-beskyttelse

Kr  179,- Fra Kr  150,-
Leveringstid forhåndsbestilling er normalt 5-21 dager

Elite shungitt anheng for EMF og chakra beskyttelse 
Shungite halskjeder og anheng for bedre beskyttelse mot stråling og geopatisk stress (uhelding jordstråling). Bruk av shungitt stein halskjeder og pendants på daglig basis kan lindre smerter i nakken og hodet. Shungite anheng er en bestselger markedet. Bruk av shungite anheng er en god måte til og bidra til å beskytte ditt biofelt  mot skadelig EMF-stråling På grunn av nær beliggenhet til nakke og hjerte kan anhenget ha en positiv innvirkning på kardiovaskulær system; forbedre blodsirkulasjonen og funksjonen av immunsystemet. For å sikre best mulig personlig beskyttelse og "shungitt helbredende energi" anbefaler vi at du bærer ditt shungite anheng daglig. Vær imidlertid oppmerksom på at det er bedre å fjerne det i dusjen, badekar eller svømmebasseng hvis du vil beholde sin naturlige skjønnhet og glans over tid.
Vekt: (7-10 gram)

Les mer

Elite shungite vannrensende steiner 50g

Kr  375,-

Elite shungite vannrensende steiner
Elite shungittstein brukes for å lage såkalt fullerenvann. Steinene består av en type karbon som ble oppdaget i 1985, og shungitt er del av en gigantisk meteoritt som traff jorda en gang i fortiden. Steinene utvinnes i den russiske delen av Karelen. Et steinsett veier 50 gram, hver stein 1–3 gram, og størrelsen på hver stein er 10–20 mm.

Elite- eller edelshungitt inneholder opptil 98% organisk karbon. Denne steintypen skiller seg sterkt fra vanlige shungittsteiner ved at den har en skinnende, sølvaktig overflate med metallisk glans. Klumper av Elite shungitt blir vanligvis solgt i rå og naturlig form fordi steinen er svært skjør. På grunn av høyere karboninnhold anses shungitt type 1 å ha enda større energetisk potensial og kraftigere krystallvibrasjoner enn andre typer. Den er mye brukt til beskyttelse, vannrensing, mineralisering og til chakrabalansering. Mens shungittsteinsettet fra Elite er perfekt egnet for vannfiltrering, kan store shungitt-klumper i naturlig form bli et fint tilskudd til en krystallsamling.

Rensing, avgiftning og helbredelse.
Shungitt er kjent for å være effektivt til vannfiltrering. Klart og rent drikkevann er svært viktig for god helse. I vår tid, med utbredt vannforurensning, kan vann renset med shungittsteiner sikre deg og dine kjære rent og trygt vann. Måten vi utnytter jorda på, fører til at drikkevann i stor grad blir infisert med radioaktivitet, gjødsel, plantevernmidler, parasitter, bakterier og virus. Vannforurensning kan forårsake mange lidelser, inkludert infeksjoner, kreft, genetiske og allergiske sykdommer. Det kan også påvirke mental og fysisk vekst og utvikling negativt.

Ifølge Verdens helseorganisasjon kan mer enn 80 % av alle sykdommer på en eller annen måte knyttes til forurenset drikkevann, og dette vil trolig fortsette. Shungitt er et naturlig materiale med god evne til å rense vann og i tillegg tilføre helsebringende mineraler. Rens vannet ditt og tilfør mineraler. Shungittstein utvunnet i den russiske delen av Karelen har en unik kjemisk sammensetning (høy andel karbon) og helt spesielle fysiske egenskaper (virker absorberende og antibakterielt). Steinens karboninnhold og dens porøse struktur gir en ekstremt god filtreringsevne. Shungitt absorberer og holder på opptil 95% av forurensende partikler fra vannet, inkludert tungmetaller, fluor, klor, plantevernmidler, radon og skadelige mikroorganismer. Mengden organiske kjemikalier og menneskeskapte stoffer i shungittvann er nær null.

Tilfør vannet ditt energi og avgift kroppen din. Shungitt har stor energivende effekt på vannet. Vann som er tilført energi og mineralisert med shungitt, bidrar til bedre celle- og vevsfunksjon, da det inneholder naturlige antioksidanter som nøytraliserer frie radikaler. Som resultat får du et mer velfungerende immunsystem, som mer effektivt kan bekjempe ulike sykdommer så vel som å avgifte kroppen.

Shungittvann kan være svært nyttig og brukes mye i behandlingsøyemed. Det kan påføres utvortes for å motvirke akne, hudflekker, kutt og andre hudproblemer. Å drikke surt shungittvann kan bidra til å lindre kroniske luftveisproblemer, hodepine, ledd- og muskelsmerter samt fordøyelsesplager.

Som Louis Pasteur en gang sa: ”Vi drikker 85% av våre sykdommer.” Sjekk allerede i dag vår produktliste med shungitt vannrensesteiner for å sikre deg bedre helse i framtiden.

Les mer

Spinor mobil EMF beskyttelse

Kr  249,- Fra Kr  236,-

Spinor EMF beskyttelse for mobiltelefoner og trådløse enheter
Spinor beskyttelseteknologi mot skadelig stråling (EMF)

Studier viser at den torsjon felt («et vridd felt» rundt elektromagnetisk kilder) stråling fra mobiltelefoner (trådløse telefoner og annen trådløs teknologi) er viktig negativ som påvirker vår menneskelige helse. Spinor produktene fjerner «vridningen» (torsian feltet) og reduserer dermed den negative effekten (dette er målbart med spesialutstyr).

Langvarig eksponering av torsjon (informasjon) fra av trådløs teknologi som mobiltelefon kan forverres en svekket helsetilstand, gi hodepine, slapphet, svak syn og hukommelse, søvnforstyrrelser, reduksjon av blod nivåer av leukocytter og lymfocytter og immun relatere lidelser. Forskning tyder også på at «vridde felt2 det påvirker det endokrine og reproduktive system. Barn og gravide kvinner er mest sårbare for virkningene av torsjon (informasjon) felt. Spinor enhetene nøytraliserer de skadelige effektene fra strålingen fra mobiltelefon (MP3-spiller, bærbare mm) og skaper en biologisk trygt område rundt en de elektroniske enhetene.

Spinor "klistrelappen" til mobiltelefoner og andre trådløse enheter nøytraliserer effekten av skadelige torsian (vridde felt) og skaper et biologisk naturlig felt (stopper opp vridningen) og gjør at den negative effekten av trådløs teknologi reduserer vesentlig

Les mer

Rutenett  Liste 

Vare 1 til 20 av totalt 58

Side:
 1. 1
 2. 2
 3. 3