Elektromed

Elektromedisin er fremtiden for din "elektriske kropp". Uno Vita AS leverer et bredt utvalg av bl.a. medisinsk utstyr, elektromedisinsk utstyr, pulserende magnetfelt terapi, integrert medisinsk utstyr, millimeter teknologi, elektroder, HRV, Bio-Well, Oligoscan og mye spennende løsninger for klinikker og personlig behandling og pleie. UV tilbyr salg og distribusjon av ledende medisinsk teknologi og tilskudd nasjonalt og i økende grad internasjonalt (primært Europa). Når vi «finner» en teknologi (inkluderer forskning på, klinisk erfaring med osv.) eller et bestemt supplement som har ekstraordinære helseeffekter vil vi søke å dele denne kunnskapen og produktene med andre. Dette kan være via tradisjonelt direkte salg eller forhandler salg og/eller via et klinikksamarbeid. Vi har en sterk vilje til å sikre kvalitet, sikkerhet på dokumenterte effekter på alle systemene vi selger. Tilførsel av energi i form av elektrisitet. Elektrisk strøm oppstår når elektroner beveger seg. Atomer som har en elektrisk ladning kalles ioner, molekyler som kan gi fra et elektron omtales ofte som en antioksidant eller elektron donor. Kombinerer vi inntak av antioksidanter med leveranse av direkte strøm/likestrøm via elektroder med optimale frekvenser og styrke kan vi ”lade opp” kroppen og cellene. Dette har en rekke gunstige effekter der vi bl.a. kan påvirke pH fra surt til ett mer balansert miljø, som igjen motvirker dannelsen av patogene bakterier, virus, sopp og kreft. Elektro – og energimedisin har en rekke positive effekter når den elektriske spenningen leveres på en optimal måte (dvs. med riktig styrke, frekvens og form) og herunder: Øking av det elektriske potensialet i cellemembranen. Videre at økt næringstilgang (og herunder oksygen) samt optimal pH balanse motvirker skader på cellen og sykdom.Økning i energi i cellene og dermed økt energiproduksjon (ATP). Dette gir effekter på mange områder, og også på opplevd energi (man får mer energi)., Bedre elektrisk ladning av røde blodceller gjør at de frastøter hverandre og ikke klumper seg så lett. Dette bidrar igjen til bedre oksygentransport og tilførsel i hele kroppen mm...

Elektromed