<

Forberedelser til måletime

Forberedelser til måletime hos Klinikk for integrert medisin

Hva er integrert medisin? Med integrert medisin mener vi en kombinasjon av skolemedisin og komplementær/alternativ medisin. Vi bruker metoder hvor det finnes vitenskapelig dokumentasjon på sikkerhet og effekt. Klinikk for integrert medisin benytter moderne, medisinsk CE-godkjente elektromedisinske apparater som understøtter naturlig helbredelse i behandlingen. Målingene som utføres har til hensikt å avdekke årsakene til helseproblemene i et helhetlig perspektiv. Det er essensielt å finne årsaken til sykdommen (hvorfor er spenningen lav) for at klienten skal bli frisk.

Tips! Enkelte klienter bruker mye energi/tid under målingene på å fortelle om fortiden eller fordype seg i tekniske detaljer. Det er ikke hensiktsmessig (vi spør om vi trenger utvidet informasjon) av to årsaker. Den første er at du som klient ikke før nødvendig informasjon om dagens situasjon fra målingene, hvis man bruker tiden på å snakke langvarig om fortiden. Den andre som kan være fornuftig å være klar over er at det er vi som behandlere som trenger detaljinformasjonen for å kunne gi god behandling og gode anbefalinger. Oppsummering om hva vi anbefaler får du mot slutten av timene. Len deg tilbake og ta imot, fremtiden er nå.

Publisert i Artikler av Jan Fredrik Polesznski
torsdag 5. desember 2019 12.06.48 Europe/Berlin
Post Comments

You must be logged in to post a comment.

click here to log in