<

Naturens mest perfekte mineralblanding?

Fulvin- og huminsyre full av organiske biotilgjengelige mineraler

Fulvinsyre (UnoTrace Fulvinsyre) fortsetter å overraske med en rekke positive effekter på kroppen og cellene våre.

 • Kan bidra til økt eletrisk spenning over cellemembranen
 • Bidrar til bedre næringsopptak
 • Fungerer som en selektiv antioksidant
 • Understøtter avgiftning
 • Tilfører kroppen mineraler i en naturlig og lett opptakelig form

Ordet "organisk" betyr per definisjon at et stoff inneholder karbon. Kroppen gjenkjenner mineraler best når de henger på karbonforbindelser.  Det er en grunn til at mat er den mest biologisk tilgjengelige kilden til mineraler.  Mineraler i vann er ment å bli båret sammen med organiske syrer som karbonsyre (en blanding av karbon, hydrogen og oksygen, som utvikler seg når vann tiltrekker karbondioksid fra luften) og fulvinsyrer fra jorda. Dette gjør dem mye lettere å absorbere, og kroppen kan nyttiggjøre seg innholdet.

Fulvinsyrer er store organiske molekyler produsert fra aerobe mikrober. Deres elementære sammensetning er enkel: Karbon (C), Hydrogen (H), Oksygen (O), Nitrogen (N) og Svovel (S) – de samme grunnleggende elementene som er forutsetning for livet på jorden. Vi vet at strukturen til fulvinsyrene inkluderer flere hulrom («buckyballs» eller C60) molekyler som kan holde på mineraler, vitaminer og andre plantestoffer. Fulvinsyre er avgjørende for sunn jord, for at plantene skal vokse og trives, og for menneskers og dyrs helse. Uorganiske mineraler (som ikke er bundet til karbon) har en tendens til å danne molekylstrukturer, som er for store til å bli absorbert på cellenivå. Fulvinsyre omdanner uorganiske mineralene til molekylære organiske komplekser slik de finnes i naturen. Fulvinsyre er mye mer enn en effektiv bærer av mineraler.
Utover og binde og levere viktige mineraler, fungerer fulvinsyre som elektrolytter, enzymer, antioksidanter, antibiotika, buffere, og renser ut tungmetaller og andre giftstoffer. Syrene forbedrer næringsopptaket ved å øke cellulær permeabilitet (gjennomtrengelighet), de fremskynder metabolske reaksjoner, nøytralisererer frie radikaler, bufferer pH i jord og vann, og kan nyøytralisere plantevernmidler, radioaktive forbindelser og andre giftstoffer. Ingen andre kjente biologiske stoffer kan modifisere så mange elektrokjemiske og metabolske prosesser. Ikke rart fulvinsyrene anses som mirakuløse – det er de. Hundrevis har blitt identifisert som en del av den humiske strukturen i sunn jord. De fungerer på så mange måter i et sunt økosystem at de har blitt referert til som den manglende lenken i moderne landbruk.

Fulvinsyrer som elektrolytter
Elektrolytter er mineraler i ionisk form (de har en elektrisk ladning). De oppløses i vann, og produserer en løsning som leder elektrisk strøm.  Fulvinsyrer er poly-elektrolytter. De har så mange bindingssteder at de kan fungere som både positivt- og negativt ladede elektrolytter samtidig.Cellene våre kan sammenlikninges med batterier.

Cellmembranene kan lagre og frigi energi etter behov. Det er viktig at det elektriske potensialet til hver celle forblir ladet og spenningen normalt. Liv er avhengig av cellulært elektrisk potensial. Fulvinsyrene fungerer som batteriladere og har øyeblikkelige cellulære revitaliserende egenskaper, noe som gjør cellene lettere gjenomtrengelige, slik at de kan maksimalt absorbere næringstoffer, som vitaminer, mineraler og andre ernæringsmessige komponenter.

Fulvinsyre som antioksidanter
Fulvinsyre er en «toveis superantioksidant», med evnen til å nøytralisere alle typer frie radikaler. De kan fungere som en akseptor eller en donor i reetablering av elektrokjemisk balanse. Fulvinsyre kan også redusere mineralforbindelser fra høyere oksidative tilstander som kanskje ikke er biologisk tilgjengelige, for å senke oksidative tilstander der de kan brukes.

Enzymaktivatorer
Et enzym er en katalysator som fremskynder en kjemisk prosess uten å bli en del av reaksjonen. Forskning har vist at fulvinsyrene forbedrer mange enzymatiske reaksjoner.

Antibiotika
Nyere studier viser at fulvinsyrer ofte inneholder forbindelser som fungerer som antimikrobielle, antivirale og antifungale alene eller i kombinasjon med andre remedier. Et omfattende antall studier viser at ekstrakter av humus (spesielt fulvinsyre), effektivt og trygt kan drepe mange virus, inkludert retrovirus, influensavirus og herpes simplex virus. Mange av disse effektene kan tilskrives samspillet med andre organiske molekyler samt antioksidantegenskaper. Til dags dato har ingen ugunstige bivirkninger blitt notert i den omfattende litteraturen.

Tungmetall- og giftstoff «støvsuger»
Celler har evnen til å akseptere eller avvise mineraler som transporteres med fulvinsyrene.  Fulvinsyre har evnen til å gripe og fjerne tungmetaller og andre giftstoffer som allerede er i et biologisk system (din kropp, dine celler). En annen viktig egenskap ved stoffene i humin- og fulvinsyre, er deres absorptive interaksjon med miljøgifter.  Fulvinsyre angriper giftige organiske forbindelser som plantevernmidler, soppdrepende midler, insektmidler og farmasøytiske produkter.  Studier viser at fulvin- og huminsyrene nøytraliserer eller deaktiverer disse forurensningene i vann, jord og kloakk. Fulvin- og huminsyre ble brukt på Tsjernobyl for å raskere bryte ned radioaktiv materiale. Radioaktive stoffer reagerer raskt med fulvinsyre, og danner ikke-radioaktive organiske og metalliske molekyler.  Fylvinsyreløsninger har blitt inntatt av mennesker i årevis, og de har aldri forårsaket noen forgiftninger. Ironisk nok er det når fulvinsyrene ikke er tilstede at giftighet oppstår. Det naturlige kostholdet til planter, dyr og mennesker har inkludert fulvinsyrer i tusenvis av år.

Syre/base og pH-buffere
Fulvinsyrer er gode pH-buffere. Fordi de inneholder så mange bindingssteder, er de i stand til å absorbere både sure og alkaliske ioner, som ellers kan påvirke pH. Dette er uvurderlig i jorda der planter bare absorberer næringsstoffer innenfor et bestemt pH-område. Tilsvarende er kroppen vår helt avhengig av riktig pH, eller syre/base balanse, for at kropp og organer skal fungere optimalt.

Fulvinsyrer i vann
Fulvinsyrer spiller en viktig rolle i dannelsen av fullspektret levende naturlig godt vann. De er en naturlig del av vannet i bekker og elver, balanserer mineraler, og gjør dem tilgjengelige for levende organismer. Når fulvinsyrene tilsettes vann, bringer de struktur og livskraft til vannet. Levende med naturens energi bidrar fulvinsyrene til en naturlig sunn struktur på vannet. Dessverre fjernes fulvinsyrene rutinemessig ved vannbehandling i offentlige renseanlegg. Dette skyldes at når klor tilsettes, danner de giftige biprodukter som kalles trihalometaner (THMer). Prosessen ødelegger naturens måte å gi mineraler i en tilgjengelig form. Det er derfor en viktig del av å normalisere vannet (etter rensing) å tilsette fulvinsyre før du drikker det.

Hvordan bruke fulvinsyre i vann
Begynn alltid med best mulig vann (renstet og gjerne hydrogenisert). Ikke bruk urensett vann med klor eller fluor i. Tilsett 1-9 dråper (avhengig av volumet, ett glass 3 dråper) fulvinsyre før bruk. Bruke gjerne litt (1/4 teskje) Real Salt i glasset. Har du en av våre struktureringsløsninger er dette et godt tidspunkt og avslutte med øke strukturen i vannet.

MERK: Fulvinsysrene kan ha en kraftig rensende effekt. Vær oppmerksom på kroppen din. Start sakte, og hvis du merker symptomer på utrensing eller avgiftning, tar du en pause og begynner igjen med en lavere dose.

Når kan jeg ha nytte av å drikke renset, strukturert og hydrogenisert vann tilstatt fulvinsyre?
Du kan selvsagt bare drikke renset/rent vann med fulvinsyre, men vil du ha optimale resultater kan du gjøre mer med vannet.

a)      Drikk vann med fulvinsyre på tom mave
Bidrar til bedre opptak av næringsstoffer du har i tarmene

Bidrar til å rense tarmen
Bidrar til avgiftning av kroppen
Bidrar til å få fulvinsyren ut i kroppen så den kan vitalisere cellene
Bidrar til bedre fordøyelse av maten som kommer
Virker generelt avgiftende

b)      Drikk vann med fulvinsyre sammen med mat, tilskudd og andre remedier

 • Bidrar til bedre opptak av alt du inntar
 • Bidrar til å binde giftstoffer og tungmetaller i maten og gjøre dem uskadelige

Generelle effekter ved bruk av fulvinsyre

 • Bedrer fordøyelsen og styrker immunsystemet
 • Bedrer næringsopptaket
 • Kan motvirke kognitive problemer
 • Bedrer kroppens evne til å kvitte seg meg giftstoffer (avfall)
 • Reduserer forekomsten av frie radikaler (oksidativt stress)
 • Bidrar til mer energi og mindre smerter
 • Kan bidra til å reparere og beskytte huden (kan også påføres huden sterkt fortynnet)

Publisert i Artikler av Jan Fredrik Polesznski
lørdag 7. mai 2022 09.44.52 Europe/Berlin
Post Comments

You must be logged in to post a comment.

click here to log in